You are here:
24 oktober 2019 / nieuws

Belgische mededingingsautoriteit voert huiszoekingen uit bij ziekenhuizen en farmaceutische bedrijven

De Belgische mededingingsautoriteit wijst erop dat zij zich bij de handhaving van het kartel vooral richt op de farmaceutische sector en de gezondheidszorg door in ziekenhuizen en bij farmaceutische bedrijven dagvaardingen uit te voeren met betrekking tot de aankoop van geneesmiddelen en afschermingspraktijken tegen biosimilaire geneesmiddelen.

Belgian competition authority conducts dawn raids at hospitals and pharma companies


Energieteam – blog SDE++ subsidies

Start openstellingsronde voor de SDE++-subsidies voor initiatiefnemers die hernieuwbare energie produceren of CO2-reducerende technieken toepassen. lees meer

Juridische overwegingen voor bedrijven tijdens de onfortuinlijke uitbraak van het Coronavirus

Nu het coronavirus (COVID-19) zich steeds meer verspreidt, is de prioriteit voor bedrijven natuurlijk de veiligheid van hun werknemers en van de maatschappij... lees meer
Rules banning abuse of economic dependence enter into force

Inwerkingtreding nieuwe regels tegen misbruik van economische afhankelijkheid

Het verbod op misbruik van economische afhankelijkheid (Artikel IV.2/1 Wetboek Economisch Recht) is een nieuw concept in het Belgisch recht dat werd geïntroduceerd... lees meer