You are here:
24 oktober 2019 / nieuws

Belgische mededingingsautoriteit beboet Orde der Apothekers (opnieuw)

De Belgische mededingingsautoriteit legt de beroepsvereniging van Belgische apothekers voor de tweede maal in 6 maanden een kartelboete op voor concurrentiebeperkende praktijken die erop gericht zijn onlinereclame en -kortingen te ontmoedigen.

Belgian competition authority fines the professional association of Belgian pharmacists


Juridische overwegingen voor bedrijven tijdens de onfortuinlijke uitbraak van het Coronavirus

Nu het coronavirus (COVID-19) zich steeds meer verspreidt, is de prioriteit voor bedrijven natuurlijk de veiligheid van hun werknemers en van de maatschappij... lees meer

Belgisch uitstel van betaling van schuldeisers verlengd tot 17 juni 2020

Het tijdelijke wettelijke moratorium dat werd ingevoerd bij Koninklijk Besluit nr. 15 om schuldenaren getroffen door de coronacrisis (COVID-19) te beschermen... lees meer
Belgian Data Protection Authority scrutinised by Brussels Markets Court

Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit op het matje geroepen door Brussels Hof van Beroep (Marktenhof)

Bij arrest van 19 februari 2020 heeft het Brusselse Marktenhof (een onderdeel van het Hof van Beroep te Brussel) opnieuw een beslissing van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit... lees meer