You are here:
12 mei 2020 / nieuws

Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit op het matje geroepen door Brussels Hof van Beroep (Marktenhof)

Bij arrest van 19 februari 2020 heeft het Brusselse Marktenhof (een onderdeel van het Hof van Beroep te Brussel) opnieuw een beslissing van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) geannuleerd. Het betrof de beslissing tot oplegging van een administratieve boete van EUR 10.000 aan een handelaar omwille van diens gebruik van elektronische identiteitskaarten als klantengetrouwheidskaarten zonder geldige toestemming van de betrokkenen. Van de vier arresten van het Marktenhof die tot nu toe gepubliceerd werden in hoger beroep tegen beslissingen van de GBA, hebben twee arresten geleid tot de annulering van zulke beslissing. In de andere twee gevallen werd het hoger beroep afgewezen, maar stelde het Marktenhof zich wel opvallend kritisch op ten aanzien van de vervolgingspraktijken van de GBA.

Belgian Data Protection Authority scrutinised by Brussels Markets Court


Digital security

Finale versie van aanbeveling inzake biometrische data gepubliceerd door GBA

Op 6 december 2021 heeft de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit haar definitieve aanbeveling over het gebruik van biometrische gegevens gepubliceerd (Aanbeveling... lees meer
digital security lock

Verwerken persoonsgegevens eID-kaart voor klantenkaarten

Na het Marktenhof buigt ook het Hof van Cassatie zich over de verwerking van persoonsgegevens op de eID-kaart voor het aanmaken van een klantenkaart. Bij de... lees meer

Versterking van de praktijk Commercial Contracts, IP/IT en Data Protection & Privacy bij Loyens & Loeff met de benoeming van Stéphanie De Smedt tot Counsel

Met ingang van 1 januari 2021 werd Stéphanie De Smedt benoemd tot counsel bij Loyens & Loeff België. lees meer