You are here:
12 mei 2020 / nieuws

Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit op het matje geroepen door Brussels Hof van Beroep (Marktenhof)

Bij arrest van 19 februari 2020 heeft het Brusselse Marktenhof (een onderdeel van het Hof van Beroep te Brussel) opnieuw een beslissing van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) geannuleerd. Het betrof de beslissing tot oplegging van een administratieve boete van EUR 10.000 aan een handelaar omwille van diens gebruik van elektronische identiteitskaarten als klantengetrouwheidskaarten zonder geldige toestemming van de betrokkenen. Van de vier arresten van het Marktenhof die tot nu toe gepubliceerd werden in hoger beroep tegen beslissingen van de GBA, hebben twee arresten geleid tot de annulering van zulke beslissing. In de andere twee gevallen werd het hoger beroep afgewezen, maar stelde het Marktenhof zich wel opvallend kritisch op ten aanzien van de vervolgingspraktijken van de GBA.

Belgian Data Protection Authority scrutinised by Brussels Markets Court


Juridische overwegingen voor bedrijven tijdens de onfortuinlijke uitbraak van het Coronavirus

Nu het coronavirus (COVID-19) zich steeds meer verspreidt, is de prioriteit voor bedrijven natuurlijk de veiligheid van hun werknemers en van de maatschappij... lees meer
The Belgian draft law on the use of digital contact tracing applications: GDPR compliant?

Het Belgische wetsvoorstel betreffende het gebruik van digitale toepassingen voor het traceren van contacten: GDPR-conform?

Digitale toepassingen voor contact-tracering die burgers in staat stellen om te identificeren of ze in contact zijn geweest met een persoon die besmet is met... lees meer

De impact van COVID-19 op uw (lopende) procedures voor de Belgische hoven en rechtbanken

De coronavirus maatregelen hebben invloed op alle aspecten van ons leven. Het is dan ook niet verwonderlijk dat deze maatregelen ook gevolgen hebben voor de... lees meer