You are here:
03 december 2019 / nieuws

Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit legt opnieuw boetes op aan houders van publieke mandaten

De Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) is stilaan maar zeker actiever aan het worden in de afdwinging van de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Net zoals de allereerste AVG boete die in België werd opgelegd (zie hieronder), zijn de twee meest recente boetes het gevolg van klachten die bij de GBA werden ingediend in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Het verkeerdelijk gebruik van persoonsgegevens door houders van een publieke functie, die uit eigenlijk een voorbeeldfunctie hebben ten aanzien van andere burgers, is volgens de GBA bijzonder ernstig.

Belgian Data Protection Authority – again – imposes GDPR fines on public officers


Juridische overwegingen voor bedrijven tijdens de onfortuinlijke uitbraak van het Coronavirus

Nu het coronavirus (COVID-19) zich steeds meer verspreidt, is de prioriteit voor bedrijven natuurlijk de veiligheid van hun werknemers en van de maatschappij... lees meer
The Belgian draft law on the use of digital contact tracing applications: GDPR compliant?

Het Belgische wetsvoorstel betreffende het gebruik van digitale toepassingen voor het traceren van contacten: GDPR-conform?

Digitale toepassingen voor contact-tracering die burgers in staat stellen om te identificeren of ze in contact zijn geweest met een persoon die besmet is met... lees meer

De impact van COVID-19 op uw (lopende) procedures voor de Belgische hoven en rechtbanken

De coronavirus maatregelen hebben invloed op alle aspecten van ons leven. Het is dan ook niet verwonderlijk dat deze maatregelen ook gevolgen hebben voor de... lees meer