You are here:
30 september 2020 / nieuws

Belgische fiscus opent (eindelijk) de deur voor schenkingen aan goede doelen

Over het algemeen rijmt de notie 'gratis' niet goed met btw. De voorbelasting is in principe immers niet aftrekbaar wanneer goederen of diensten gratis ter beschikking worden gesteld. De btw-administratie heeft in de loop der jaren echter enkele uitzonderingen op deze regel voorzien.

In overeenstemming met de geleidelijke versoepeling van de regels met betrekking tot de schenking van voedingsmiddelen in 2013 en 2015, heeft de btw-administratie recent het toepassingsgebied van de uitzondering op de onttrekkingsregeling verder uitgebreid, waardoor de uitzondering nu ook geldt voor levensnoodzakelijke niet-voedingsmiddelen. Deze specifieke btw-regeling wordt nader omschreven in de nieuwe circulaire 2020/C/116.

Belgian tax authorities (finally) open the doors to charitable donations


covid-19-related-vat-measure

COVID-19 maatregel voor btw

Vrijstelling van de verplichting tot betalen van een btw-decembervoorschot in 2020 lees meer
Coronavirus - Belgian measures for businesses

Coronavirus | Belgische maatregelen voor ondernemingen

Sinds 3 maart 2020 heeft de Belgische regering verschillende maatregelen genomen om de verspreiding van het COVID-19 virus te beperken. Deze maatregelen hebben... lees meer
Corona raises various tax questions

Het Coronavirus doet fiscale vragen rijzen in België

De snelle verspreiding van het coronavirus (Covid-19) leidt tot ingrijpende maatregelen in binnen- en buitenland. Deze maatregelen kunnen (soms onverwachte)... lees meer