You are here:
30 september 2020 / nieuws

Belgische fiscus opent (eindelijk) de deur voor schenkingen aan goede doelen

Over het algemeen rijmt de notie 'gratis' niet goed met btw. De voorbelasting is in principe immers niet aftrekbaar wanneer goederen of diensten gratis ter beschikking worden gesteld. De btw-administratie heeft in de loop der jaren echter enkele uitzonderingen op deze regel voorzien.

In overeenstemming met de geleidelijke versoepeling van de regels met betrekking tot de schenking van voedingsmiddelen in 2013 en 2015, heeft de btw-administratie recent het toepassingsgebied van de uitzondering op de onttrekkingsregeling verder uitgebreid, waardoor de uitzondering nu ook geldt voor levensnoodzakelijke niet-voedingsmiddelen. Deze specifieke btw-regeling wordt nader omschreven in de nieuwe circulaire 2020/C/116.

Belgian tax authorities (finally) open the doors to charitable donations


mobility-budget-amendments-in-the-context-of-a-greener-tax-and-social-mobility

Op 27 oktober 2021 heeft de Commissie voor Financiën een wetsvoorstel goedgekeurd betreffende de vergroening van bedrijfswagens. lees meer
Coronavirus - Belgian measures for businesses

Sinds 3 maart 2020 heeft de Belgische regering verschillende maatregelen genomen om de verspreiding van het COVID-19 virus te beperken. Deze maatregelen hebben... lees meer
Contribution of the employer for teleworking: a new circular letter

In het kader van thuiswerk heeft de belastingadministratie in een circulaire de terugbetaling door de werkgever van kantoorkosten van de werknemer en de terbeschikkingstelling... lees meer