You are here:
15 maart 2018 / artikel

Belgische fiscale behandeling van kapitaalverminderingen vanaf 2018: is roerende voorheffing verschuldigd?

Vóór 2018 was geen roerende voorheffing verschuldigd op de terugbetaling van kapitaal. Door de wet van 25 december 2017 inzake de hervorming van de vennootschapsbelasting werd deze regel gewijzigd. Kapitaalverminderingen waartoe vanaf 1 januari 2018 wordt besloten, zullen geacht worden proportioneel betrekking te hebben op belaste reserves en bepaalde belastingvrije reserves.

Belgian tax treatment of capital reimbursements as of 2018: is withholding tax due?

Dit artikel is beschikbaar in het Engels.