You are here:
31 mei 2017 / artikel

Belgische Fairness Tax gedeeltelijk in strijd met het Unierecht

Op 17 mei 2017 oordeelde het Hof van Justitie dat de Belgische 'fairness tax' niet volledig in overeenstemming is met het Unierecht.

Belgian Fairness Tax partially violates EU law

Dit artikel is beschikbaar in het Engels.