You are here:
24 september 2019

Belgisch UBO-register: gedoogbeleid tot 31 december 2019

De deadline voor de registratie van de uiteindelijke begunstigden (UBO’s, ultimate beneficial owners) van Belgische entiteiten in het UBO-register werd eerder uitgesteld tot 30 september 2019.

Belgian UBO register: tolerance period until 31 December 2019

Gisteren heeft de FOD Financiën aangekondigd op de website dat geen bijkomend uitstel wordt verleend. De formele deadline blijft 30 september 2019.

De FOD Financiën zal echter een gedoogbeleid voeren tot 31 december 2019. Gedurende dit gedoogbeleid zullen geen sancties worden opgelegd.