You are here:
27 mei 2020 / nieuws

België plant haar exit uit de lockdown

De federale regering heeft sinds maart 2020 een reeks Ministeriële Besluiten uitgevaardigd om de lockdown van burgers te organiseren. In het kader van deze regeling zijn bepaalde diensten en sectoren als essentieel verklaard om het functioneren van het land te garanderen.

Belgium plans the easing of lockdown measures

De lijst van deze essentiële diensten en sectoren is te vinden in de bijlage bij het Ministerieel Besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. Op grond van dit Ministerieel Besluit mogen essentiële bedrijven hun activiteiten voortzetten, maar worden zij zoveel mogelijk aangemoedigd om telewerk te organiseren. Er wordt ook van hen verwacht dat zij de regels voor sociale afstand op de werkplek afdwingen.

Na overleg met de groep van deskundigen heeft de Nationale Veiligheidsraad een strategie opgesteld om uit de lockdown te gaan in 4 opeenvolgende fasen, te beginnen op 4 mei 2020.

Dit artikel is beschikbaar in het Engels.Juridische overwegingen voor bedrijven tijdens de onfortuinlijke uitbraak van het Coronavirus

Nu het coronavirus (COVID-19) zich steeds meer verspreidt, is de prioriteit voor bedrijven natuurlijk de veiligheid van hun werknemers en van de maatschappij... lees meer
man signing contract

COVID-19 maatregel: Gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing

Een wetsontwerp van 25 juni 2020 kondigt een (nieuw) systeem aan van (gedeeltelijke) vrijstelling van betaling van bedrijfsvoorheffingen (in de Belgische Schatkist)... lees meer
Coronavirus - Belgian measures for businesses

Coronavirus | Belgische maatregelen voor ondernemingen

Sinds 3 maart 2020 heeft de Belgische regering verschillende maatregelen genomen om de verspreiding van het COVID-19 virus te beperken. Deze maatregelen hebben... lees meer