You are here:
27 mei 2020 / nieuws

België plant haar exit uit de lockdown

De federale regering heeft sinds maart 2020 een reeks Ministeriële Besluiten uitgevaardigd om de lockdown van burgers te organiseren. In het kader van deze regeling zijn bepaalde diensten en sectoren als essentieel verklaard om het functioneren van het land te garanderen.

Belgium plans the easing of lockdown measures

De lijst van deze essentiële diensten en sectoren is te vinden in de bijlage bij het Ministerieel Besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. Op grond van dit Ministerieel Besluit mogen essentiële bedrijven hun activiteiten voortzetten, maar worden zij zoveel mogelijk aangemoedigd om telewerk te organiseren. Er wordt ook van hen verwacht dat zij de regels voor sociale afstand op de werkplek afdwingen.

Na overleg met de groep van deskundigen heeft de Nationale Veiligheidsraad een strategie opgesteld om uit de lockdown te gaan in 4 opeenvolgende fasen, te beginnen op 4 mei 2020.

Dit artikel is beschikbaar in het Engels.Climate and environment at odds with each other

Milieu en klimaat met elkaar in de knoop

Een Europeesrechtelijke angel met belangrijke gevolgen voor onshore windturbines in het Vlaamse Gewest. lees meer

Juridische overwegingen voor bedrijven tijdens de onfortuinlijke uitbraak van het Coronavirus

Nu het coronavirus (COVID-19) zich steeds meer verspreidt, is de prioriteit voor bedrijven natuurlijk de veiligheid van hun werknemers en van de maatschappij... lees meer
piggybank on calculator

Nieuwe steunmaatregelen: uitbreiding corona-ouderschapsverlof en maatregelen voor ondernemingen in herstructurering of moeilijkheden

Recent werden twee koninklijke besluiten (KB nr. 45 en nr. 46) gepubliceerd waarin enkele bijkomende steunmaatregelen voorzien worden in het kader van de COVID-19-uitbraak.... lees meer