You are here:
27 mei 2020 / nieuws

België plant haar exit uit de lockdown

De federale regering heeft sinds maart 2020 een reeks Ministeriële Besluiten uitgevaardigd om de lockdown van burgers te organiseren. In het kader van deze regeling zijn bepaalde diensten en sectoren als essentieel verklaard om het functioneren van het land te garanderen.

Belgium plans the easing of lockdown measures

De lijst van deze essentiële diensten en sectoren is te vinden in de bijlage bij het Ministerieel Besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. Op grond van dit Ministerieel Besluit mogen essentiële bedrijven hun activiteiten voortzetten, maar worden zij zoveel mogelijk aangemoedigd om telewerk te organiseren. Er wordt ook van hen verwacht dat zij de regels voor sociale afstand op de werkplek afdwingen.

Na overleg met de groep van deskundigen heeft de Nationale Veiligheidsraad een strategie opgesteld om uit de lockdown te gaan in 4 opeenvolgende fasen, te beginnen op 4 mei 2020.

Dit artikel is beschikbaar in het Engels.B2B prohibition of unfair clauses creates legal uncertainty for M&A practice

De impact van het verbod op onrechtmatige bedingen creëert rechtsonzekerheid voor M&A praktijken

Via de wet van 4 april 2019 m.b.t. het misbruik van economische afhankelijkheid, onrechtmatige bedingen en oneerlijke handelspraktijken tussen ondernemingen... lees meer
COVID-19 measure: two royal decrees concerning partial exemption from payment of payroll taxes

COVID-19 maatregel: twee Koninklijke Besluiten betreffende de gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing

Naar aanleiding van de wet van 15 juli 2020 (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 23 juli 2020) werd het nieuwe systeem van (gedeeltelijke) vrijstelling... lees meer
New rules on B2B contracts

Nieuwe regels voor B2B contracten in België – Bent u er klaar voor?

De Belgische wet van 4 april 2019 heeft drie sets van regels ingevoerd die van toepassing zijn op B2B relaties: (1) een verbod op oneerlijke marktpraktijken... lees meer