You are here:
02 juli 2019 / nieuws

België legt het MLI ratificatie-instrument neer

Op 26 juni 2019 heeft België haar Multilateraal Instrument (“MLI”) ratificatie-instrument neergelegd bij de OESO. Naast België hebben Luxemburg en Nederland hun notificaties reeds eerder dit jaar neergelegd. De ratificatie van de MLI notificaties door Zwitserland is nog lopende.

Reform of Belgian Data Protection Authority still not put into practice

Fiscaal bulletin 2019

De nieuwe editie van het Fiscale bulletin geeft een overzicht van de belangrijkste fiscale ontwikkelingen die in 2019 plaatsvonden in onze thuismarkten België,... lees meer

OESO gaat verder dan het “arm’s-length”-beginsel zonder de digitale economie af te schermen

Op 9 oktober 2019 publiceerde de OESO een voorstel voor een geharmoniseerde aanpak om winstverdelingsregels (eerste pijler van haar werkprogramma om tegemoet... lees meer

Staatssteun update: het Gerecht van de EU bepaalt het kader voor de Europese Commissie inzake handhaving “arm’s-length transfer pricing” onder staatssteunregels

Op 24 september 2019 bevestigde het Gerecht van de EU het besluit van de Commissie dat Fiat onrechtmatige staatssteun verkreeg van Luxemburg, en vernietigde... lees meer