You are here:
02 juli 2019 / nieuws

België legt het MLI ratificatie-instrument neer

Op 26 juni 2019 heeft België haar Multilateraal Instrument (“MLI”) ratificatie-instrument neergelegd bij de OESO. Naast België hebben Luxemburg en Nederland hun notificaties reeds eerder dit jaar neergelegd. De ratificatie van de MLI notificaties door Zwitserland is nog lopende.

Reform of Belgian Data Protection Authority still not put into practice

Corona raises various tax questions

Het Coronavirus doet fiscale vragen rijzen in België

De snelle verspreiding van het coronavirus (Covid-19) leidt tot ingrijpende maatregelen in binnen- en buitenland. Deze maatregelen kunnen (soms onverwachte)... lees meer
Coronavirus - Belgian measures for businesses

Coronavirus | Belgische maatregelen voor ondernemingen

Sinds 3 maart 2020 heeft de Belgische regering verschillende maatregelen genomen om de verspreiding van het COVID-19 virus te beperken. Deze maatregelen hebben... lees meer
Ceiling - Loyens & Loeff Real Estate

Opteren voor BTW op onroerende verhuur – de deadline van 29 februari 2020 nadert nu snel

Op 1 januari 2019 trad het optioneel BTW-stelsel voor verhuur van bepaalde onroerende goederen in werking. De overgangsregeling voor huurovereenkomsten inwerking... lees meer