You are here:
01 december 2020 / nieuws

Basisbankdiensten voor iedereen, nu ook voor ondernemingen!

De voorbije jaren werd aan steeds meer ondernemingen de toegang tot bankdiensten ontzegd, of nam de rechtsverhouding die zij hadden met hun bank een einde. Hoewel onder Belgisch recht, ondernemingen verplicht zijn een rekening aan te houden, leert de praktijk dat banken niet altijd happig zijn om deze dienst te verschaffen. Ondernemingen uit bepaalde sectoren, zoals de diamantsector, de horeca en de kansspelsector, ondervinden regelmatig moeilijkheden waardoor zij niet in staat zijn hun activiteiten uit te voeren. Tot nu toe zijn er weinig juridische middelen om een bank te dwingen deze klanten te accepteren.

Basic Banking Service for everyone

De belangrijkste beweegreden waarom banken weigeren of de relatie met de klant beëindigen zijn de strenge anti-witwas- en "ken-uw-klant"-verplichtingen die in de Belgische anti-witwaswet van 18 september 2017 zijn opgenomen. Deze vaststellingen hebben het Belgische federale parlement ertoe bewogen om een recht op basisbankdiensten voor ondernemingen te creëren teneinde financiële inclusie te bereiken, zoals dat reeds het geval is voor consumenten.

Daartoe wordt via de Wet van 8 November 2020 boek VII van het Wetboek Economisch Recht (WER) gewijzigd.

Dit artikel is beschikbaar in het Engels.Coronavirus - Belgian measures for businesses

Coronavirus | Belgische maatregelen voor ondernemingen

Sinds 3 maart 2020 heeft de Belgische regering verschillende maatregelen genomen om de verspreiding van het COVID-19 virus te beperken. Deze maatregelen hebben... lees meer
new-esg-kid-in-town

ESG-financieringsinstrument voorhanden: Social Loan Principles

Naast hun richtlijnen voor Green en Sustainability-Linked Loans hebben de LMA, LSTA en APLMA nu ook hun gezamelijke richtsnoeren voor Social Loans uitgevaardigd.... lees meer

EU Klokkenluidersrichtlijn: een nieuwe standaard op komst voor alle sectoren

Eind 2019 werd Europese Richtlijn (2019/1937) inzake de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden gepubliceerd. Deze richtlijn legt de langverwachte... lees meer