You are here:
30 januari 2018 / artikel

Arbeidsovereenkomsten gesloten door middel van een elektronische handtekening

Recent, op 11 januari 2018, werd een wet gestemd die de mogelijkheden om een elektronische arbeidsovereenkomst te sluiten door middel van een elektronische handtekening verruimt en die een duidelijk kader biedt voor het elektronisch archiveren van documenten. In de toekomst zal digitalisering een stuk gemakkelijker worden in arbeidsrelaties.

Employment agreements concluded by means of an electronic signature

Dit artikel is enkel beschikbaar in het Engels.