You are here:
10 januari 2022 / nieuws

Aanbevelingen voor bestuurders van een Belgische vennootschap in financiële moeilijkheden

Wanneer een onderneming te kampen heeft met financiële moeilijkheden, dienen bestuurders extra waakzaam te zijn bij de uitoefening van hun taken. Hun aansprakelijkheidsrisico neemt immers toe wanneer een onderneming in financiële moeilijkheden verkeert. Zo kunnen de beslissingen van de raad van bestuur onder de loep genomen worden door derden of voorzien sommige wettelijke bepalingen in de persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders in geval van faillissement.

recommendations-for-directors-of-a-Belgian-company-in-financial-distress

Vertrekkend van de verschillende toenemende risico's geven wij enkele praktische aanbevelingen mee voor bestuurders van een Belgische vennootschap in financiële moeilijkheden.

Gelieve hierbij in acht te nemen dat we met bestuurders niet alleen diegenen bedoelen die formeel als bestuurder zijn aangesteld (hetzij in persoon, hetzij via een managementvennootschap), maar ook de facto bestuurders, d.w.z. elke persoon die daadwerkelijk beslissingsbevoegdheid heeft ten aanzien van de Belgische vennootschap, al dan niet via een formeel mandaat. Daarnaast zal de beoordeling van het risico en de passende maatregelen sterk afhankelijk zijn van de feitelijke omstandigheden waarin de onderneming verkeert en zorgvuldig moeten worden beoordeeld.

Het vervolg van dit artikel is beschikbaar in het Engels.Building and staircase

Erkenning van schemes of arrangement en restructuring plans in België post-Brexit

Sinds 1 januari 2021 zijn de Europese insolventieverordening en Brussel Ibis Verordening niet langer van toepassing op het Verenigd Koninkrijk. Bovendien voorziet... lees meer
Coronavirus - Belgian measures for businesses

Coronavirus | Belgische maatregelen voor ondernemingen

Sinds 3 maart 2020 heeft de Belgische regering verschillende maatregelen genomen om de verspreiding van het COVID-19 virus te beperken. Deze maatregelen hebben... lees meer
new-esg-kid-in-town

ESG-financieringsinstrument voorhanden: Social Loan Principles

Naast hun richtlijnen voor Green en Sustainability-Linked Loans hebben de LMA, LSTA en APLMA nu ook hun gezamelijke richtsnoeren voor Social Loans uitgevaardigd.... lees meer