You are here:
19 oktober 2020 / nieuws

Registratie van documentatie in het Belgisch UBO-register

Alle in België opgerichte vennootschappen en andere juridische entiteiten zijn verplicht hun uiteindelijke begunstigden (“UBO’s”) te registreren in het Belgisch UBO-register. De uiterste datum voor de eerste registratie is eind 2019 verlopen.

Het koninklijk besluit van 23 september 2020 ('nieuw KB'), dat nieuwe verplichtingen heeft ingevoerd, is in werking getreden op 11 oktober 2020.

Een van de nieuwe verplichtingen geïntroduceerd door het nieuw KB betreft de registratie van documentatie.

De FOD Financiën heeft recent een ‘Newsflash’ gepubliceerd op de website met enkele verduidelijkingen over deze nieuwe verplichting.

Registration of supporting documents in the Belgian UBO register

Dit artikel is eveneens beschikbaar in het Engels en Frans.

Lees hier het artikel 'Nieuw koninklijk besluit breidt verplichtingen en toegang Belgisch UBO-register uit'

Richtlijnen voor registratie van documentatie

Alle documenten die aantonen dat de geregistreerde informatie met betrekking tot een UBO daadwerkelijk adequaat, nauwkeurig en actueel is, zijn nu verplicht te registreren in het Belgisch UBO-register.

Volgens de FOD Financiën dient geval per geval te worden bepaald welke documentatie moet worden geregistreerd. Deze documenten kunnen een kopie zijn van het aandelenregister, de statuten, een aandeelhoudersovereenkomst, een notariële akte of van elk ander document (te legaliseren indien afkomstig uit een derde land).

Toegang tot documentatie

Op basis van het nieuw KB zullen alleen de bevoegde autoriteiten toegang hebben tot de geregistreerde documenten.

De FOD Financiën bevestigt deze beperkte toegang en benadrukt dat onderworpen entiteiten en burgers geen toegang zullen hebben tot de documentatie.

Administratieve tolerantieperiode

Het nieuw KB is in werking getreden op 11 oktober 2020.

De FOD Financiën zal een administratie tolerantieperiode handhaven. Belgische entiteiten die hun UBO’s voor 11 oktober 2020 hebben geregistreerd, zullen de documentatie moeten registreren uiterlijk op 30 april 2021.

Belgische entiteiten die vanaf 11 oktober 2020 (wijzigingen van) informatie registeren in het Belgisch UBO-register zullen de documentatie moeten registreren bij de registratie.

 Belgium introduces a wealth tax with new tax on securities accounts

Met de nieuwe effectentaks voert België een vermogenstaks in

Zoals aangekondigd in een eerder artikel, plant de Belgische regering een nieuwe belasting in te voeren ter vervanging van de vernietigde effectentaks. Het definitieve... lees meer
Brexit-vat-regime

Brexit: Wat is de juiste btw-behandeling voor grensoverschrijdende dienstverrichtingen tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk vanaf 1 januari 2021?

Vanaf 1 januari 2021 is het Verenigd Koninkrijk een derde land, waardoor de EU-wetgeving (inclusief Btw-wetgeving) er in principe niet meer van toepassing is.... lees meer
Cross-border workers: COVID-19 agreements extended

Grensarbeiders: COVID-19 overeenkomsten verlengd tot 31 maart 2021

België heeft akkoorden gesloten met Nederland, Duitsland, Luxemburg en Frankrijk over de fiscale impact van internationale reisbeperkingen en gezondheidsinstructies... lees meer