You are here:
09 oktober 2020 / nieuws

Invloed van sociale media op ontslagrecht

In een recente zaak voor de Arbeidsrechtbank te Mechelen, werd een werknemer tewerkgesteld in een restaurant ontslagen om dringende reden. De werkgever argumenteerde dat de werknemer onrechtmatig afwezig was geweest aangezien zij haar afwezigheid enkel had gecommuniceerd via een WhatsApp bericht.
Nochtans stelde het arbeidsreglement uitdrukkelijk dat de manager telefonisch moest worden ingelicht.

Social media apps on Iphone


COVID-19 measure: two royal decrees concerning partial exemption from payment of payroll taxes

COVID-19 maatregel: twee Koninklijke Besluiten betreffende de gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing

Naar aanleiding van de wet van 15 juli 2020 (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 23 juli 2020) werd het nieuwe systeem van (gedeeltelijke) vrijstelling... lees meer

Juridische overwegingen voor bedrijven tijdens de onfortuinlijke uitbraak van het Coronavirus

Nu het coronavirus (COVID-19) zich steeds meer verspreidt, is de prioriteit voor bedrijven natuurlijk de veiligheid van hun werknemers en van de maatschappij... lees meer
Coronavirus - Belgian measures for businesses

Coronavirus | Belgische maatregelen voor ondernemingen

Sinds 3 maart 2020 heeft de Belgische regering verschillende maatregelen genomen om de verspreiding van het COVID-19 virus te beperken. Deze maatregelen hebben... lees meer