You are here:
15 oktober 2020 / nieuws

Nieuwe regels voor B2B contracten in België – Bent u er klaar voor?

De Belgische wet van 4 april 2019 heeft drie sets van regels ingevoerd die van toepassing zijn op B2B relaties: (1) een verbod op oneerlijke marktpraktijken (in werking getreden op 1 september 2019), (2) een verbod op misbruik van een positie van economische afhankelijkheid (in werking getreden op 22 augustus 2020), en (3) nieuwe regels omtrent oneerlijke/verboden bedingen in B2B contracten (zal in werking treden op 1 december 2020).

New rules on B2B contracts


B2B prohibition of unfair clauses creates legal uncertainty for M&A practice

De impact van het verbod op onrechtmatige bedingen creëert rechtsonzekerheid voor M&A praktijken

Via de wet van 4 april 2019 m.b.t. het misbruik van economische afhankelijkheid, onrechtmatige bedingen en oneerlijke handelspraktijken tussen ondernemingen... lees meer

Juridische overwegingen voor bedrijven tijdens de onfortuinlijke uitbraak van het Coronavirus

Nu het coronavirus (COVID-19) zich steeds meer verspreidt, is de prioriteit voor bedrijven natuurlijk de veiligheid van hun werknemers en van de maatschappij... lees meer
Man in suit holding a white pen

The Legal 500 Country Comparative Guides - Belgium: Private Equity

Deze Q&A geeft een overzicht van de private equity wet- en regelgeving die van toepassing is in België. lees meer