You are here:
25 juni 2020 / nieuws

Grensarbeiders & COVID-19

De Belgische fiscus heeft met de buurlanden (Nederland, Duitsland, Luxemburg en Frankrijk) akkoorden gesloten over de fiscale impact van internationale reisbeperkingen en gezondheidsinstructies (thuiswerken) op de grensarbeiders en hun werkgevers.

woman waiting at airport

Teneinde meer duidelijkheid te verschaffen met betrekking tot de akkoorden en hun interpretatie, heeft de Belgische fiscus bovendien onlangs een administratieve circulaire 2020/C/81 (van 17 juni 2020) gepubliceerd met een ‘FAQ’ in dit verband.

Dit artikel is beschikbaar in het Engels en het Frans.Cayman half above and half in water

De kaaimantaks: to trust or not to trust

Kaaiman (‘kaai·man), zelfstandig naamwoord • de m • kaai¬mans of kaai¬man¬nen – geslacht van krokodillen in Midden- en Zuid-Amerika, uit de familie van de Crocodylidae... lees meer
The end of tax-free gifts made before foreign notaries?

Einde van ‘de kaasroute’?

In België is in principe geen schenkbelasting verschuldigd over de schenking van roerende goederen gedaan in een buitenlandse notariële akte. In de Belgische... lees meer

Juridische overwegingen voor bedrijven tijdens de onfortuinlijke uitbraak van het Coronavirus

Nu het coronavirus (COVID-19) zich steeds meer verspreidt, is de prioriteit voor bedrijven natuurlijk de veiligheid van hun werknemers en van de maatschappij... lees meer