You are here:
28 januari 2020 / nieuws

Wereld Privacy Dag – Wat mogen we in 2020 verwachten van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit?

28 januari is Wereld Privacy Dag in de VS, Canada en 47 Europese landen. Sinds 2007 is deze dag opgedragen aan initiatieven om de bewustwording te vergroten rond de bescherming van persoonlijke informatie en om een internationale privacy-dialoog te creëren.
Wij maken graag gebruik van deze gelegenheid om kort stil te staan bij de eerste rechtspraak van de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) en de handhavingsprioriteiten van de GBA voor de komende vijf jaar.

World Data Privacy Day – What can we expect from the Belgian Data Protection Authority in 2020?


Rules banning abuse of economic dependence enter into force

Inwerkingtreding nieuwe regels tegen misbruik van economische afhankelijkheid

Het verbod op misbruik van economische afhankelijkheid (Artikel IV.2/1 Wetboek Economisch Recht) is een nieuw concept in het Belgisch recht dat werd geïntroduceerd... lees meer

Juridische overwegingen voor bedrijven tijdens de onfortuinlijke uitbraak van het Coronavirus

Nu het coronavirus (COVID-19) zich steeds meer verspreidt, is de prioriteit voor bedrijven natuurlijk de veiligheid van hun werknemers en van de maatschappij... lees meer
Schrems II zaak

Privacy shield onderuit, gelukkig hebben we de modelcontracten

Het is Schrems wederom gelukt: Na Safe Harbor, is nu ook het Privacy Shield succesvol onderuitgehaald. lees meer