You are here:
10 januari 2020 / nieuws

Sociale verkiezingen 2020: opgelet voor het begin van de occulte periode

Nu de eindejaarsperiode achter ons ligt, is het tijd om aandachtig te zijn voor de volgende belangrijke datum in de voorbereidende procedure, m.n. dag X-30, de start van de occulte periode, ten vroegste 7 januari 2020 (afhankelijk van de gekozen verkiezingsdatum).

Het begin van de occulte periode op dag X-30, betekent het begin van de specifieke ontslagbescherming voor de (kandidaat) werknemersvertegenwoordigers in de ondernemingsraad en het comité voor bescherming op het werk betekent. Door de niet-naleving van de specifieke ontslagregels voor deze werknemers zoals bepaald in de wet van 19 maart 199, stelt de werkgever zich bloot aan de re-integratie van de ontslagen werknemer en/of de betaling van een draconische beschermingsvergoeding.

Red push pin marking day 12 on a calendar


Juridische overwegingen voor bedrijven tijdens de onfortuinlijke uitbraak van het Coronavirus

Nu het coronavirus (COVID-19) zich steeds meer verspreidt, is de prioriteit voor bedrijven natuurlijk de veiligheid van hun werknemers en van de maatschappij... lees meer
piggybank on calculator

Nieuwe steunmaatregelen: uitbreiding corona-ouderschapsverlof en maatregelen voor ondernemingen in herstructurering of moeilijkheden

Recent werden twee koninklijke besluiten (KB nr. 45 en nr. 46) gepubliceerd waarin enkele bijkomende steunmaatregelen voorzien worden in het kader van de COVID-19-uitbraak.... lees meer
Coronavirus - Belgian measures for businesses

Coronavirus | Belgische maatregelen voor ondernemingen

Sinds 3 maart 2020 heeft de Belgische regering verschillende maatregelen genomen om de verspreiding van het COVID-19 virus te beperken. Deze maatregelen hebben... lees meer