You are here:
08 januari 2020 / artikel

Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit spreekt eerste cookies-boete uit

Het gebruik van cookies op websites wordt geregeld door EU Richtlijn 2002/58 inzake Privacy en Elektronische Communicatie (“e-Privacy Richtlijn”). De e-Privacy Richtlijn is van toepassing op de opslag van informatie of de toegang tot informatie die reeds is opgeslagen op een toestel van een eindgebruiker, ongeacht of deze informatie persoonsgegevens bevat. Zij werd omgezet in het nationale recht van de meeste EU lidstaten, ook in België. In afwachting van verdere harmonisatie op EU-niveau, wordt de manier waarop een geldige cookie-toestemming wordt bekomen door de rechtspraak verduidelijkt. De Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit heeft nu ook haar eerste boete inzake cookies opgelegd.

Woman on her smartphone with a cup of coffee


Valentijn De Boe and Olivier van der Haegen

Twee nieuwe vennoten bij Loyens & Loeff België

Valentijn De Boe en Olivier van der Haegen werden met ingang van 1 januari 2020 benoemd tot lokaal vennoot bij Loyens & Loeff België. Valentijn is gespecialiseerd... lees meer
Hakim Boularbah and Olivier van der Haegen

Hakim Boularbah en Olivier van der Haegen erkend door Who’s Who Legal Arbitration 2020

Met veel trots kondigen wij aan dat Hakim Boularbah, Vennoot en Voorzitter van de Litigation and Arbitration praktijk van kantoor Brussel, wordt aanbevolen als... lees meer
Belgian Data Protection Authority – again – imposes GDPR fines on public officers

Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit legt opnieuw boetes op aan houders van publieke mandaten

De Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) is stilaan maar zeker actiever aan het worden in de afdwinging van de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming... lees meer