You are here:
08 januari 2020 / artikel

Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit spreekt eerste cookies-boete uit

Het gebruik van cookies op websites wordt geregeld door EU Richtlijn 2002/58 inzake Privacy en Elektronische Communicatie (“e-Privacy Richtlijn”). De e-Privacy Richtlijn is van toepassing op de opslag van informatie of de toegang tot informatie die reeds is opgeslagen op een toestel van een eindgebruiker, ongeacht of deze informatie persoonsgegevens bevat. Zij werd omgezet in het nationale recht van de meeste EU lidstaten, ook in België. In afwachting van verdere harmonisatie op EU-niveau, wordt de manier waarop een geldige cookie-toestemming wordt bekomen door de rechtspraak verduidelijkt. De Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit heeft nu ook haar eerste boete inzake cookies opgelegd.

Woman on her smartphone with a cup of coffee


Juridische overwegingen voor bedrijven tijdens de onfortuinlijke uitbraak van het Coronavirus

Nu het coronavirus (COVID-19) zich steeds meer verspreidt, is de prioriteit voor bedrijven natuurlijk de veiligheid van hun werknemers en van de maatschappij... lees meer
Schrems II zaak

Privacy shield onderuit, gelukkig hebben we de modelcontracten

Het is Schrems wederom gelukt: Na Safe Harbor, is nu ook het Privacy Shield succesvol onderuitgehaald. lees meer
The Belgian draft law on the use of digital contact tracing applications: GDPR compliant?

Het Belgische wetsvoorstel betreffende het gebruik van digitale toepassingen voor het traceren van contacten: GDPR-conform?

Digitale toepassingen voor contact-tracering die burgers in staat stellen om te identificeren of ze in contact zijn geweest met een persoon die besmet is met... lees meer