You are here:

Wat te doen bij een inval (dawn raid)

Neem bij een inval bij uw organisatie onmiddellijk contact op met Loyens & Loeff, zodat wij u gedurende het gehele proces kunnen adviseren en ondersteunen. Ons team weet alles over invalprocedures en zorgt er samen met u voor dat uw rechten beschermd blijven.