Compliance en regelgeving

Compliance maakt momenteel een belangrijke ontwikkeling door binnen financiële instellingen en de rol ervan wordt steeds belangrijker als gevolg van het groeiende aantal verplichtingen die aan deze instellingen worden opgelegd. De bestrijding van het witwassen en de daarmee verband houdende Know-Your-Customer-verplichtingen zijn waarschijnlijk de grootste bron van zorgen voor financiële cliënten. Een ander onderwerp waarbij compliance vraagstukken worden opgeworpen betreft de preventie van omkoping en corruptie, met name bij overheidsopdrachten en in de bouwsector.

Het soort werkzaamheden dat wij regelmatig voor onze klanten uitvoeren, omvat het volgende:

 • uitvoeren van een compliance risicobeoordeling
 • adviseren over compliance kwesties, zoals antitrust-, anticorruptie- en antiwitwaswet- en regelgeving, zoals de FCPA (Foreign Corrupt Practices Act), de UK Bribery Act 2010 en de WWFT (Wet ter voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme), handelsbeperkingen, naleving van belastingwetgeving en milieuwetgeving
 • evalueren van compliance programma's
 • opstellen van compliance policies (AML, ABC-policy, enz.)
 • implementeren van een klokkenluidersbeleid
 • privacykwesties
 • opleiding van bestuurders en commissarissen inzake compliance kwesties

Bedrijfsonderzoek

De onderzoeksfase legt de basis van het strafproces. Om die reden moet dit op een strategische manier worden aangepakt, zodat de rechten van de cliënt altijd worden gevrijwaard. In geval van (grensoverschrijdend) bedrijfsonderzoek helpen wij cliënten met deskundig advies omtrent kwesties inzake fraude, omkoping en corruptie, regelgeving, exportcontroles en -sancties, fiscale aangelegenheden, antitrustschendingen, arbeidskwesties, privacykwesties, cybersecurity en due diligence.

In dit verband bieden wij de volgende bijstand:

 • het voorbereiden en bijstaan van cliënten die door onderzoeksinstanties worden ondervraagd
 • het bijstaan van cliënten die werden onderworpen aan huiszoekingen door strafrechtelijke of administratieve autoriteiten (bv. aanwezigheid ter plaatse, bijstand aan vertegenwoordigers van de onderneming die moeten worden verhoord, registratie van het verkregen bewijsmateriaal)
 • het organiseren van getuigenissen/verhoren, in samenwerking met buitenlandse advocaten en/of autoriteiten

Strafrechtelijke procedures

Wij staan onze cliënten bij en verdedigen hen wanneer een zaak aanhangig wordt gemaakt bij de strafrechter of bij sanctionerende instanties van de toezichthoudende autoriteiten (bv. de Financial Services and Markets Authority (FSMA), de Nationale Bank van België of de Raad voor de Mededinging).

Wij bieden volgende diensten aan:

 • Analyse van het strafdossier en een beoordeling van de risico's in verband met de strafzaak bij verdenking van belastingfraude, schending van wet- en regelgeving inzake financieel toezicht, investeringsfraude, faillissementsfraude, omkoping van ambtenaren, corruptie, milieudelicten en meer
 • Voorbereiding van cliënten op hoorzittingen
 • Verdediging van de zaak voor rechtbanken op alle niveaus
 • Eventuele onderhandelingen over strafrechtelijke schikkingen/schuldbekentenis indien toepasselijk
How to manage legal risks in a time of crisis?
Nieuws - 19 juli 2021 - Nederland

Hoe beheert u best juridische risico's in tijden van crisis?

Deze Q&A omvat een serie vragen die ziet op de onderwerpen die aan bod zijn gekomen tijdens ons webinar in samenwerking met Legal500. Tijdens dit webinar hebben...
lees meer
further-reliance-on-financial-intermediaries-to-prevent-tax-evasion
Nieuws - 02 juli 2021 - België

Meer beroep op financiële tussenpersonen om belastingmisbruik te voorkomen

Eerder deze week is de wet van 2 juni 2021 houdende diverse financiële bepalingen inzake fraudebestrijding in werking getreden. Deze wet versterkt de strijd...
lees meer
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. volgende pagina