Compliance en regelgeving

Compliance maakt momenteel een belangrijke ontwikkeling door binnen financiële instellingen en de rol ervan wordt steeds belangrijker als gevolg van het groeiende aantal verplichtingen die aan deze instellingen worden opgelegd. De bestrijding van het witwassen en de daarmee verband houdende Know-Your-Customer-verplichtingen zijn waarschijnlijk de grootste bron van zorgen voor financiële cliënten. Een ander onderwerp waarbij compliance vraagstukken worden opgeworpen betreft de preventie van omkoping en corruptie, met name bij overheidsopdrachten en in de bouwsector.

Het soort werkzaamheden dat wij regelmatig voor onze klanten uitvoeren, omvat het volgende:

 • uitvoeren van een compliance risicobeoordeling
 • adviseren over compliance kwesties, zoals antitrust-, anticorruptie- en antiwitwaswet- en regelgeving, zoals de FCPA (Foreign Corrupt Practices Act), de UK Bribery Act 2010 en de WWFT (Wet ter voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme), handelsbeperkingen, naleving van belastingwetgeving en milieuwetgeving
 • evalueren van compliance programma's
 • opstellen van compliance policies (AML, ABC-policy, enz.)
 • implementeren van een klokkenluidersbeleid
 • privacykwesties
 • opleiding van bestuurders en commissarissen inzake compliance kwesties

Bedrijfsonderzoek

De onderzoeksfase legt de basis van het strafproces. Om die reden moet dit op een strategische manier worden aangepakt, zodat de rechten van de cliënt altijd worden gevrijwaard. In geval van (grensoverschrijdend) bedrijfsonderzoek helpen wij cliënten met deskundig advies omtrent kwesties inzake fraude, omkoping en corruptie, regelgeving, exportcontroles en -sancties, fiscale aangelegenheden, antitrustschendingen, arbeidskwesties, privacykwesties, cybersecurity en due diligence.

In dit verband bieden wij de volgende bijstand:

 • het voorbereiden en bijstaan van cliënten die door onderzoeksinstanties worden ondervraagd
 • het bijstaan van cliënten die werden onderworpen aan huiszoekingen door strafrechtelijke of administratieve autoriteiten (bv. aanwezigheid ter plaatse, bijstand aan vertegenwoordigers van de onderneming die moeten worden verhoord, registratie van het verkregen bewijsmateriaal)
 • het organiseren van getuigenissen/verhoren, in samenwerking met buitenlandse advocaten en/of autoriteiten

Strafrechtelijke procedures

Wij staan onze cliënten bij en verdedigen hen wanneer een zaak aanhangig wordt gemaakt bij de strafrechter of bij sanctionerende instanties van de toezichthoudende autoriteiten (bv. de Financial Services and Markets Authority (FSMA), de Nationale Bank van België of de Raad voor de Mededinging).

Wij bieden volgende diensten aan:

 • Analyse van het strafdossier en een beoordeling van de risico's in verband met de strafzaak bij verdenking van belastingfraude, schending van wet- en regelgeving inzake financieel toezicht, investeringsfraude, faillissementsfraude, omkoping van ambtenaren, corruptie, milieudelicten en meer
 • Voorbereiding van cliënten op hoorzittingen
 • Verdediging van de zaak voor rechtbanken op alle niveaus
 • Eventuele onderhandelingen over strafrechtelijke schikkingen/schuldbekentenis indien toepasselijk
New-Criminal-Code-in-Belgium-what-corporates-should-expect
Nieuws - 07 september 2021 - België

Het nieuw Belgisch Wetboek van Strafrecht: wat mogen ondernemingen verwachten? (2/5)

Deze nieuwsbrief is de tweede van een reeks van vijf publicaties waarin de huidige ontwerp-hervorming van het wetboek van strafrecht wordt behandeld. In de eerste...
lees meer
New Criminal Code: what corporates should expect?
Nieuws - 06 augustus 2021 - België

Het nieuw Belgisch Wetboek van Strafrecht

Het nieuw Wetboek van Strafrecht: wat mogen ondernemingen verwachten?
lees meer
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. volgende pagina