You are here:

Belgische UBO-register

Tegen 30 september 2019 dienen alle juridische entiteiten in België hun uiteindelijke begunstigden in het Belgische UBO-register te hebben geregistreerd.

In het kader van de internationale strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, heeft de EU de verplichting opgelegd ten laste van vennootschappen, verenigingen, stichtingen en trusts om over te gaan tot identificatie van hun uiteindelijke begunstigden (UBO). Het afgelopen jaar werden de relevante EU-Richtlijnen omgezet naar Belgisch recht en werd een elektronisch UBO-register opgezet. Dit register is inmiddels volledig operationeel.

De deadline voor het registreren van UBO’s van Belgische entiteiten, zijnde 30 september 2019, nadert snel. Niet-naleving van deze verplichting wordt gesanctioneerd, zowel op niveau van de entiteit als haar bestuurders, met administratieve boetes tot 50.000 euro, alsook met strafrechtelijke sancties.

Indien gewenst helpen wij u graag verder bij de identificatie en registratie van de UBO('s) van uw Belgische entiteiten. In dit kader hebben wij een toolkit voorbereid met praktische informatie en vragenlijsten. Op basis van de informatie verkregen dankzij die vragenlijsten kunnen wij u bijstaan in het kader van de identificatie van de UBO’s en de registratie ervan in het UBO-register.

Inhoud van de toolkit:

  • Een brochure waarin de belangrijkste informatie omtrent het UBO-register in België wordt uiteengezet.
  • Een handleiding met veel gestelde vragen waarin gedetailleerde informatie in terug te vinden is.
  • Een handleiding met een beschrijving van hoe de wettelijke vertegenwoordiger van uw Belgische entiteit een mandaat kan geven aan Loyens & Loeff om UBO’s te registreren.
  •  Vragenlijsten:
    • vennootschappen;
    • stichtingen en verenigingen; en
    • trusts et fiduciëen

Deze pagina is beschikbaar in Engels en Frans.

Contact

Voor verdere informatie of indien u onze assistentie wenst, gelieve ons te contacteren via uw gebruikelijke Loyens & Loeff-contactpersoon of via ubobelgium@loyensloeff.com.

Stuur een e-mail