You are here:

Belgische UBO-register

Juridische entiteiten in België dienen hun uiteindelijke begunstigden in het Belgische UBO-register te registreren.

In het kader van de internationale strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, heeft de EU de verplichting opgelegd ten laste van vennootschappen, verenigingen, stichtingen en trusts om over te gaan tot identificatie van hun uiteindelijke begunstigden (UBO). Het afgelopen jaar werden de relevante EU-Richtlijnen omgezet naar Belgisch recht en werd een elektronisch UBO-register opgezet. Dit register is inmiddels volledig operationeel.

Hoewel deze verplichting in principe van toepassing is op alle Belgische entiteiten, heeft de UBO-administratie aangegeven dat ondernemingen die direct of indirect voor 100% in handen zijn van (bepaalde) beursgenoteerde vennootschappen, vrijgesteld zijn van de verplichting om hun UBO te registreren.

Niet-naleving van de registratieverplichting wordt gesanctioneerd, zowel op niveau van de entiteit als haar bestuurders, met administratieve boetes tot 50.000 euro, alsook met strafrechtelijke sancties.

De deadline voor het registreren van UBO’s van Belgische entiteiten was 30 september 2019, maar de UBO-administratie heeft aangegeven dat zij tot 31 december 2019 een gedoogbeleid zal voeren en in die periode geen sancties zal toepassen.

Indien gewenst helpen wij u graag verder bij de identificatie en registratie van de UBO('s) van uw Belgische entiteiten. In dit kader hebben wij een toolkit voorbereid met praktische informatie en vragenlijsten. Op basis van de informatie verkregen dankzij die vragenlijsten kunnen wij u bijstaan in het kader van de identificatie van de UBO’s en de registratie ervan in het UBO-register.

Deze pagina is beschikbaar in Engels en Frans.

Contact

Voor verdere informatie of indien u onze assistentie wenst, gelieve ons te contacteren via uw gebruikelijke Loyens & Loeff-contactpersoon of via info.brussels@loyensloeff.com.

Stuur een e-mail