You are here:

Verboden B2B-clausules

De Belgische wet van 4 april 2019 heeft nieuwe regels ingevoerd voor oneerlijke/verboden contractuele clausules in B2B-overeenkomsten. Deze nieuwe regels zullen van toepassing zijn op elke overeenkomst die vanaf 1 december 2020 wordt gesloten, vernieuwd, verlengd of gewijzigd.