You are here:

Topics

In een snel veranderende wereld zijn er voortdurend verschillende ontwikkelingen in de juridische en fiscale aspecten van politiek, handel en wetgeving. Dankzij onze toegewijde topic teams zijn wij in staat om alle 'hot topics' in de huidige markt te volgen. Dit resulteert in de ontwikkeling van specifieke analyses, bevindingen en opinies om u op de hoogte te houden van nieuwe vraagstukken.

Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)

De G-20, de OESO en de EU hebben het aantal initiatieven die Base Erosion en Profit Shifting (BEPS) ontmoedigen, sterk verhoogd.

Lees meer

Data Protection & Privacy

Met de komst van de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming ('AVG', of beter gekend als 'GDPR' - General Data Protection Regulation), van toepassing in de Europeese Economische Ruimte sinds 25 mei 2018, is de bescherming van persoonsgegevens een onderwerp geworden dat heel veel belangstelling krijgt vanuit het management. De administratieve sancties (tot 20 miljoen euro of 4% van de jaarlijkse wereldwijde omzet) hebben hier zeker iets mee te maken.

Lees meer

Belgische UBO-register

Tegen 30 september 2019 dienen alle juridische entiteiten in België hun uiteindelijke begunstigden in het Belgische UBO-register te hebben geregistreerd.

Lees meer

Belgisch Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV)

Deze webpagina is gewijd aan het nieuwe Belgisch Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV). Op 1 mei 2019 is het WVV in werking getreden. Op 1 januari 2020 zal het WVV van toepassing zijn op alle bestaande Belgische vennootschappen. Deze hervorming van het juridische landschap zal ook heel wat mogelijkheden creëren voor ondernemingen en transacties.

Lees meer

B2B-wet van april 2019

Deze webpagina is gewijd aan de Belgische wet van 4 april 2019 die drie nieuwe categorieën van invoert voor business-to-business (B2B) operatoren:

(1) oneerlijke marktpraktijken in B2B-relaties,
(2) misbruik van economische afhankelijkheid, en
(3) verboden clausules in B2B-contracten.

Navigeer op deze website om meer te weten te komen over deze nieuwe B2B-wetgeving en de veranderingen die deze met zich meebrengt of neem contact op met ons team van experten voor eventuele verdere vragen.

Lees meer