You are here:

Healthcare & Life Sciences

Loyens & Loeff is heel actief in de Healthcare en Life Sciences sectoren. Ons team van experten biedt oplossingen voor alle mogelijke regelgevende, juridische en fiscale vraagstukken die kunnen opduiken in deze branches.

Brexit-impact-on-financial-agreements
Nieuws - 21 januari 2021 - België

Brexit-impact op financiële overeenkomsten en justitiële samenwerking in handelszaken

Impact van Brexit op de rechtskeuze, het forumbeding en de erkenning en tenuitvoerlegging van Engelse rechterlijke uitspraken en arbitrage in België.
lees meer
Temporary statutory moratorium on creditors rights
Nieuws - 24 december 2020 - België

Federale overheid voert opnieuw een tijdelijk wettelijk moratorium in

De verschillende overheden in België hebben reeds talrijke maatregelen genomen om de economische impact van het coronavirus (COVID-19) te overwinnen. De federale...
lees meer
How will the B2B Law affect distribution and services agreements?
Nieuws - 05 november 2020 - België

Wat is de impact van de B2B Wet op uw distributie- en dienstenovereenkomsten?

Met de wet van 4 april 2019 betreffende het misbruik van economische afhankelijkheid, onrechtmatige bedingen en oneerlijke marktpraktijken in B2B-relaties (de...
lees meer
Nieuws - 07 juli 2020 - België

Duurzaamheid op de schuldmarkten: transparantie voor investeerders blijft essentieel

Op 9 juni vond de 6e jaarlijkse Algemene Vergadering van de Green & Social Bond Principles plaats, waar de nieuwe Sustainability-Linked Bond Principles, een...
lees meer
  1. 1
  2. 2
  3. volgende pagina

Brexit-impact-on-financial-agreements

Brexit-impact op financiële overeenkomsten en justitiële samenwerking in handelszaken


Geïntegreerde aanpak

Onze geïntegreerde aanpak, waarbij we juridische en fiscale kennis samenbrengen, is uniek in de markt, en zorgt ervoor dat onze cliënten efficiënte en doeltreffende oplossingen krijgen op maat van hun specifieke behoeften. Ons Belgisch team maakt daarbij deel uit van een breder, Europees Healthcare & Life Sciences team, met een bijzondere focus op de thuismarkten van Loyens & Loeff: België, Nederland, Luxemburg en Zwitserland.

Multidisciplinair team

Om zo goed mogelijk in te spelen op uw behoeften, hebben wij een multidisciplinaire aanpak ontwikkeld. Een team van deskundigen zal u helpen in elke fase van uw onderneming. Deze geïntegreerde aanpak, die juridische expertise koppelt aan een unieke kennis van de sector, garandeert efficiënte en creatieve oplossingen voor onze cliënten. Het team brengt experts samen uit allerlei vakgebieden: reglementaire aspecten, gegevensbescherming, marktpraktijken, handelsrecht, mededingingsrecht, internationale handel, BTW, douanerechten, financieel recht, vennootschapsrecht en fusies en overnames, administratief recht en geschillenbeslechting.

Hoe kunnen wij u helpen?

We begeleiden u bij elk aspect van uw onderneming: risicobeoordeling met betrekking tot reglementaire aspecten, het verlenen van strategisch advies, de ontwikkeling van nieuwe producten of diensten, het opstellen van overeenkomsten, het van A tot Z begeleiden van complexe transacties, bijstand in administratiefrechtelijke kwesties, ook tegenover de verschillende overheden, en we vertegenwoordigen u in de rechtbank en in alternatieve geschillenbeslechting. Wij houden u ook op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen, voeren risicoanalyses uit en ontwikkelen risicomanagementschema’s.