You are here:

Healthcare & Life Sciences

Loyens & Loeff is heel actief in de Healthcare en Life Sciences sectoren. Ons team van experten biedt oplossingen voor alle mogelijke regelgevende, juridische en fiscale vraagstukken die kunnen opduiken in deze branches.

Combatting COVID-19: have you got the right temperature to shelter you from the storm?
Nieuws - 11 juni 2020 - België

Metingen van lichaamstemperatuur in de strijd tegen COVID-19: nieuw advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit

De Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit heeft haar richtlijnen met betrekking tot het meten van de lichaamstemperatuur bij de ingang van gebouwen geactualiseerd....
lees meer
14 mei 2020 - België

Belgisch uitstel van betaling van schuldeisers verlengd tot 17 juni 2020

Het tijdelijke wettelijke moratorium dat werd ingevoerd bij Koninklijk Besluit nr. 15 om schuldenaren getroffen door de coronacrisis (COVID-19) te beschermen...
lees meer
Belgian government imposes temporary statutory moratorium
Nieuws - 24 april 2020 - België

Federale overheid voert tijdelijk wettelijk moratorium in

De verschillende overheden in België hebben reeds talrijke maatregelen genomen om de economische impact van het coronavirus (COVID-19) te overwinnen.
lees meer
Belgian Federal Agency denounces hospitals’ public procurement practices
Nieuws - 17 juli 2019 - België

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten stelt bepaalde praktijken van ziekenhuizen inzake overheidsopdrachten aan de kaak

Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) heeft een omzendbrief gepubliceerd over de interactie tussen de regels met betrekking...
lees meer
  1. 1
  2. 2
  3. volgende pagina

Belgian Federal Agency denounces hospitals’ public procurement practices

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten stelt bepaalde praktijken van ziekenhuizen inzake overheidsopdrachten aan de kaak


Geïntegreerde aanpak

Onze geïntegreerde aanpak, waarbij we juridische en fiscale kennis samenbrengen, is uniek in de markt, en zorgt ervoor dat onze cliënten efficiënte en doeltreffende oplossingen krijgen op maat van hun specifieke behoeften. Ons Belgisch team maakt daarbij deel uit van een breder, Europees Healthcare & Life Sciences team, met een bijzondere focus op de thuismarkten van Loyens & Loeff: België, Nederland, Luxemburg en Zwitserland.

Multidisciplinair team

Om zo goed mogelijk in te spelen op uw behoeften, hebben wij een multidisciplinaire aanpak ontwikkeld. Een team van deskundigen zal u helpen in elke fase van uw onderneming. Deze geïntegreerde aanpak, die juridische expertise koppelt aan een unieke kennis van de sector, garandeert efficiënte en creatieve oplossingen voor onze cliënten. Het team brengt experts samen uit allerlei vakgebieden: reglementaire aspecten, gegevensbescherming, marktpraktijken, handelsrecht, mededingingsrecht, internationale handel, BTW, douanerechten, financieel recht, vennootschapsrecht en fusies en overnames, administratief recht en geschillenbeslechting.

Hoe kunnen wij u helpen?

We begeleiden u bij elk aspect van uw onderneming: risicobeoordeling met betrekking tot reglementaire aspecten, het verlenen van strategisch advies, de ontwikkeling van nieuwe producten of diensten, het opstellen van overeenkomsten, het van A tot Z begeleiden van complexe transacties, bijstand in administratiefrechtelijke kwesties, ook tegenover de verschillende overheden, en we vertegenwoordigen u in de rechtbank en in alternatieve geschillenbeslechting. Wij houden u ook op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen, voeren risicoanalyses uit en ontwikkelen risicomanagementschema’s.