You are here:

Food & Beverages

Als bedrijf in de levensmiddelensector wordt u geconfronteerd met complexe wetgeving zowel in eigen land als in een grensoverschrijdende context. Ons toegewijd team van experts begeleidt u door alle voedselgerelateerde juridische, fiscale en regelgevingskwesties zodat u kunt genieten van een echte partner die in staat is om elke naleving van de wetten in een bredere context te plaatsen.

Origin labelling of primary ingredients: EU rules eventually adopted!
Artikel - 08 juni 2018 - België

Etikettering van de oorsprong van primaire ingrediënten: de EU-regelgeving is eindelijk aangenomen!

Op 28 mei heeft de commissie de langverwachte Uitvoeringsverordening 2018/775 (‘Uitvoeringsverordening’) aangenomen, waarin de regels worden vastgelegd voor...
lees meer
Sparkling judgment in ‘Champagne sorbet’ case, right before Christmas!
Artikel - 28 december 2017 - België

Sprankelend oordeel in ‘Champagne sorbet’ zaak, vlak voor Kerstmis!

Bij een arrest van 20 december 2017 heeft het HvJ geoordeeld dat een sorbet dat champagne bevat, niet kan worden gecommercialiseerd onder de benaming van ‘Champagne...
lees meer
EU Commission specifies compositional and labelling requirements
Artikel - 23 november 2017 - België

EU Commissie specifieert vereisten voor samenstelling en etikettering

Vanaf 27 oktober 2022 zal een nieuw regelgevingskader van toepassing zijn op de totale vervangende dieetproducten, zowel qua samenstelling als qua etikettering....
lees meer
Food labels on fruit
Artikel - 05 augustus 2016 - België

België verduidelijkt het toepassingsgebied van bepaalde categorieën van voeding die zijn vrijgesteld van etiketteringsverplichting

Op 28 juli 2016 hebben de Belgische autoriteiten een officieel document gepubliceerd waarin de begrippen van voorverpakt voedsel en levensmiddelen die in kleine...
lees meer
  1. vorige
  2. 1
  3. 2

Geïntegreerde aanpak

Levensmiddelenrecht gaat niet enkel over regelgeving: het maakt deel uit van een veel bredere juridische context. Vandaag de dag heeft levensmiddelenrecht een impact op andere rechtsgebieden, en wordt het er tezelfdertijd ook door beïnvloed. U krijgt te maken met een brede waaier van vragen, zoals ‘Is mijn etiket conform aan de etiketteringsvoorschriften?’, ‘Welke zijn de voorwaarden om voedingsmiddelen in de EU te importeren?’, ‘Welke regels bestaan er aangaande de samenstelling van voedingsmiddelen?’, ‘Wat moet ik doen bij een product terugroeping en hoe ga ik om met een voedselcrisis?’ of ‘Hoe maak ik een einde aan een conflict met een concurrent?’. Dit zijn vragen die een geïntegreerde aanpak vergen.

Multidisciplinair team

Om zo goed mogelijk in te spelen op uw behoeften, hebben wij gekozen voor een multidisciplinaire aanpak. Ons team van experten zal u bijstaan bij elke fase van uw activiteit zoals inkoop van grondstoffen, productie, distributie en marketing of bedrijfsreorganisatie. Ons team bestaat uit advocaten met zeer grondige ervaring in levensmiddelenrecht, gecombineerd met een diepgaand inzicht in de lokale juridische cultuur en in de manier waarop EU-recht toegepast wordt. Het team brengt ervaringsdeskundigen samen in de volgende gebieden:marktpraktijken, handelsrecht, mededingingsrecht, internationale handel, BTW, douanerechten, financieel recht, vennootschapsrecht en fusies en overnames, administratief recht en geschillenbeslechting.

Hoe kunnen wij u helpen?

Dankzij onze geïntegreerde aanpak, begeleiden wij u bij elk aspect van uw onderneming: risicobeoordeling met betrekking tot reglementaire aspecten, het verlenen van strategisch advies, de ontwikkeling van nieuwe producten of diensten, het opstellen van overeenkomsten, het van A tot Z begeleiden van complexe transacties, bijstand in administratiefrechtelijke kwesties, ook tegenover de voedselveiligheid autoriteiten, en we vertegenwoordigen u in de rechtbank en in alternatieve geschillenbeslechting. Wij houden u ook op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen, voeren risicoanalyses uit en ontwikkelen risicomanagementschema's.

• Inkoop van grondstoffen, productie en vergunningen voorafgaande aan het in de handel brengen
• Import en handel
• Distributie en marketing
• Business-gerelateerde zaken