You are here:

Food & Beverages

Als bedrijf in de levensmiddelensector wordt u geconfronteerd met complexe wetgeving zowel in eigen land als in een grensoverschrijdende context. Ons toegewijd team van experts begeleidt u door alle voedselgerelateerde juridische, fiscale en regelgevingskwesties zodat u kunt genieten van een echte partner die in staat is om elke naleving van de wetten in een bredere context te plaatsen.

Brexit-impact-on-financial-agreements
Nieuws - 21 januari 2021 - België

Brexit-impact op financiële overeenkomsten en justitiële samenwerking in handelszaken

Impact van Brexit op de rechtskeuze, het forumbeding en de erkenning en tenuitvoerlegging van Engelse rechterlijke uitspraken en arbitrage in België.
lees meer
Temporary statutory moratorium on creditors rights
Nieuws - 24 december 2020 - België

Federale overheid voert opnieuw een tijdelijk wettelijk moratorium in

De verschillende overheden in België hebben reeds talrijke maatregelen genomen om de economische impact van het coronavirus (COVID-19) te overwinnen. De federale...
lees meer
Belgian tax authorities (finally) open the doors to charitable donations
Nieuws - 30 september 2020 - België

Belgische fiscus opent (eindelijk) de deur voor schenkingen aan goede doelen

Over het algemeen rijmt de notie 'gratis' niet goed met btw. De voorbelasting is in principe immers niet aftrekbaar wanneer goederen of diensten gratis ter beschikking...
lees meer
Loyens & Loeff in Legal 500 rankings 2019
Nieuws - 10 april 2019 - België

Topscores Loyens & Loeff in Legal 500 rankings 2019

Loyens & Loeff zet zijn uitstekende rankings voort in de Legal 500 2019.
lees meer
  1. 1
  2. 2
  3. volgende pagina

Geïntegreerde aanpak

Levensmiddelenrecht gaat niet enkel over regelgeving: het maakt deel uit van een veel bredere juridische context. Vandaag de dag heeft levensmiddelenrecht een impact op andere rechtsgebieden, en wordt het er tezelfdertijd ook door beïnvloed. U krijgt te maken met een brede waaier van vragen, zoals ‘Is mijn etiket conform aan de etiketteringsvoorschriften?’, ‘Welke zijn de voorwaarden om voedingsmiddelen in de EU te importeren?’, ‘Welke regels bestaan er aangaande de samenstelling van voedingsmiddelen?’, ‘Wat moet ik doen bij een product terugroeping en hoe ga ik om met een voedselcrisis?’ of ‘Hoe maak ik een einde aan een conflict met een concurrent?’. Dit zijn vragen die een geïntegreerde aanpak vergen.

Multidisciplinair team

Om zo goed mogelijk in te spelen op uw behoeften, hebben wij gekozen voor een multidisciplinaire aanpak. Ons team van experten zal u bijstaan bij elke fase van uw activiteit zoals inkoop van grondstoffen, productie, distributie en marketing of bedrijfsreorganisatie. Ons team bestaat uit advocaten met zeer grondige ervaring in levensmiddelenrecht, gecombineerd met een diepgaand inzicht in de lokale juridische cultuur en in de manier waarop EU-recht toegepast wordt. Het team brengt ervaringsdeskundigen samen in de volgende gebieden:marktpraktijken, handelsrecht, mededingingsrecht, internationale handel, BTW, douanerechten, financieel recht, vennootschapsrecht en fusies en overnames, administratief recht en geschillenbeslechting.

Hoe kunnen wij u helpen?

Dankzij onze geïntegreerde aanpak, begeleiden wij u bij elk aspect van uw onderneming: risicobeoordeling met betrekking tot reglementaire aspecten, het verlenen van strategisch advies, de ontwikkeling van nieuwe producten of diensten, het opstellen van overeenkomsten, het van A tot Z begeleiden van complexe transacties, bijstand in administratiefrechtelijke kwesties, ook tegenover de voedselveiligheid autoriteiten, en we vertegenwoordigen u in de rechtbank en in alternatieve geschillenbeslechting. Wij houden u ook op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen, voeren risicoanalyses uit en ontwikkelen risicomanagementschema's.

• Inkoop van grondstoffen, productie en vergunningen voorafgaande aan het in de handel brengen
• Import en handel
• Distributie en marketing
• Business-gerelateerde zaken