You are here:
31 juli 2018 / nieuws

Mobiliteitsbudget (eindelijk) gelanceerd!

Op donderdag 26 juli 2018 keurde de Belgische regering het wetsvoorstel betreffende het 'mobiliteitsbudget' goed. Deze wet zou op 1 oktober 2018 in werking treden. Vergeleken met eerdere mededelingen werden de belangrijkste principes behouden: de vervanging van een bedrijfswagen in een efficiënter en milieuvriendelijk 'multimodaliteitsbudget' op basis waarvan de werknemer zijn transportmethode kan kiezen (dat wil zeggen voor de gehele afstand of een combinatie van verschillende transportmiddelen).

Mobility budget (finally) launched !

Artikel beschikbaar in het Engels.Ambitious plans to reform the Flemish inheritance and gift tax

Ambitieuze plannen tot hervorming van Vlaamse erf- en schenkbelasting

Recent werd de formateursnota voor de vorming van een nieuwe Vlaamse regering gepubliceerd. De formateursnota bevat enkele opmerkelijke voorstellen op het vlak... lees meer
More clarity on the exemption of wage withholding tax for construction industry

Verduidelijking van de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor bouwsector

Werkgevers die ploegarbeiders in de bouwsector tewerkstellen, kunnen van een aanzienlijke besparing in hun loonkost genieten. Er waren echter onduidelijkheden... lees meer
Renaissance of the Belgian PPP market

Heropleving van de Belgische PPP markt

Publiek-private samenwerking (PPS) was traditioneel een aantrekkelijke structuur om grote infrastructuurprojecten te financieren in België. Het model kwam echter... lees meer