Jérôme Wauthier
Senior medewerker - Advocaat

Jérôme Wauthier

Jérôme is lid van de General Tax Praktijkgroep en is co-leader van het Automotive Team van Loyens & Loeff in België.

Over Jérôme Wauthier

Jérômes' praktijk dekt een brede waaier aan onderwerpen op het gebied van vennootschapsbelasting en internationaal fiscaal recht, met name: herstructureringen van ondernemingen, fusies en overnames, transfer pricing, dubbelbelastingverdragen, holdings en financieringsstructuren, vastgoed en private equity structuren en taxatie van intellectueel eigendom.

Hij heeft een ruime ervaring opgebouwd op het gebied van fiscale controles en fiscale geschillen, en onderhandelt vaak met de Belgische belastingdienst, waaronder de Bijzondere Belastingsinspectie. Hij heeft ook ruime ervaring in rulingverzoeken en voorafgaande beslissingen.

Jérôme adviseert regelmatig particulieren over vermogensplanning en fiscale emigratie / immigratie. Hij heeft een voorliefde voor de taxatie van het spaarinkomen en van (levens)verzekeringscontracten.