You are here:

Automotive

De weg naar succes in de sterk gereguleerde auto-industrie in de gaten houden en tegelijkertijd alle juridische en fiscale compliance kwesties afhandelen, is een uitdaging en is niet zonder risico. Ons toegewijd automotive team staat u bij in deze kwesties, zodat u uw bedrijf kan aansturen op nieuwe technologische ontwikkelingen en het beoogde succes kan bereiken.

mobility-budget-amendments-in-the-context-of-a-greener-tax-and-social-mobility
Nieuws - 27 oktober 2021 - België

Mobiliteitsbudget: aanpassingen in het kader van fiscale en sociale vergroening en mobiliteit

Op 27 oktober 2021 heeft de Commissie voor Financiën een wetsvoorstel goedgekeurd betreffende de vergroening van bedrijfswagens.
lees meer
Brexit-impact-on-financial-agreements
Nieuws - 21 januari 2021 - België

Brexit-impact op financiële overeenkomsten en justitiële samenwerking in handelszaken

Impact van Brexit op de rechtskeuze, het forumbeding en de erkenning en tenuitvoerlegging van Engelse rechterlijke uitspraken en arbitrage in België.
lees meer
Temporary statutory moratorium on creditors rights
Nieuws - 24 december 2020 - België

Federale overheid voert opnieuw een tijdelijk wettelijk moratorium in

De verschillende overheden in België hebben reeds talrijke maatregelen genomen om de economische impact van het coronavirus (COVID-19) te overwinnen. De federale...
lees meer
How will the B2B Law affect distribution and services agreements?
Nieuws - 05 november 2020 - België

Wat is de impact van de B2B Wet op uw distributie- en dienstenovereenkomsten?

Met de wet van 4 april 2019 betreffende het misbruik van economische afhankelijkheid, onrechtmatige bedingen en oneerlijke marktpraktijken in B2B-relaties (de...
lees meer
  1. 1
  2. 2
  3. volgende pagina

mobility-budget-amendments-in-the-context-of-a-greener-tax-and-social-mobility

Mobiliteitsbudget: aanpassingen in het kader van fiscale en sociale vergroening en mobiliteit


Geïntegreerde aanpak

Vandaag de dag wordt de auto-industrie beïnvloed door meer rechtsgebieden dan ooit tevoren. U krijgt te maken met een brede waaier van vragen, zoals "Wat moet ik doen om bij de uitwisseling van gegevens met dealers, leveranciers of klanten, compliant te zijn met de  wetgeving inzake gegevensbescherming", "Hoe kan ik mijn dealernetwerk herstructureren, rekening houdend met de veranderende vraag van de consument" of "Wat zijn de voorwaarden voor de invoer van voertuigen/onderdelen in de EU?" Dit zijn allemaal vragen die een geïntegreerde aanpak vergen.

Multidisciplinair team

Om zo goed mogelijk in te spelen op uw behoeften hebben wij gekozen voor een multidisciplinaire aanpak. Ons team bestaat uit advocaten met een uitgebreide ervaring in de automobielsector en een grondige kennis van de lokale juridische cultuur en de wijze waarop het EU-recht wordt toegepast. Het team bestaat uit experts in de volgende rechtsgebieden: marktpraktijken, handelsrecht, mededingingsrecht, internationale handel, inkomstenbelasting, BTW, douanerechten, financieel recht, vennootschapsrecht en fusies en overnames, administratief recht en geschillenbeslechting.

Hoe kunnen wij u helpen?

Dankzij onze geïntegreerde aanpak, begeleiden wij u bij elk aspect van uw onderneming: risicobeoordeling met betrekking tot reglementaire aspecten, verlening van strategisch advies, productontwikkeling, uw fiscale situatie, het opstellen van contracten, afhandeling van complexe transacties van concept tot afronding, begeleiding bij administratieve kwesties en vertegenwoordiging in de rechtbank. Daarnaast verzorgen wij ook: de bescherming, exploitatie en handhaving van intellectuele eigendomsrechten, productaansprakelijkheid en terugroepingen en bijstand bij fiscale rulingprocedures.