You are here:

Vastgoed fiscaliteit

Hoe structureert u uw investeringsvehikel en uw acquisitie wanneer de wetgeving voortdurend verandert, zowel nationaal als internationaal? Hoe handhaaft u een onberispelijke reputatie en handhaaft u tegelijkertijd een zeer efficiënte belastingstructuur? Hoe houdt u toezicht op de dagelijkse naleving in een steeds meer gereguleerde omgeving en beschermt u uw beleggingsrendement?


Optional VAT system for immovable letting

Optioneel btw-systeem voor verhuur van onroerende goederen

Nieuws - 29 mei 2020 - België

De impact van COVID-19 maatregelen op de verdeling van de heffingsbevoegdheid tussen staten zoals neergelegd in het OESO-Modelverdrag

Op 3 april 2020 publiceerde het OESO-Secretariaat richtsnoeren over de gevolgen van deze maatregelen voor de verdeling van de heffingsbevoegdheid tussen staten...
lees meer
Nieuws - 29 mei 2020 - België

The impact of the COVID 19 measures on the allocation of taxing rights between States as laid down in the OECD Model Convention

On 3 April 2020, the OECD Secretariat published guidelines on the impact of the COVID 19 measures on the allocation of taxing rights between States as laid down...
lees meer
Hoge Raad geeft nadere invulling aan bezitstermijn bij toepassing bedrijfsopvolgingsregeling
Nieuws - 29 mei 2020 - Nederland

Hoge Raad geeft nadere invulling aan bezitstermijn bij toepassing bedrijfsopvolgingsregeling

De Hoge Raad heeft op 29 mei 2020 arrest gewezen in enkele procedures over de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) in de schenk- en erfbelasting. In deze zaken was...
lees meer
Nieuws - 29 mei 2020 - België

Loyens & Loeff congratulates Norther on achieving completion and the successful repricing of its 370 MW offshore wind farm.

On 27 May 2020 Norther reached completion and successfully closed the repricing of its 370 MW offshore wind farm located in the North Sea, approximately 23 kilometers...
lees meer

Structuur en belastingen

Structuur en belastingen zijn onze kracht. Dit stelt ons in staat om te anticiperen op belastingkwesties en fiscale aspecten te integreren in alle stadia van een transactie, rekening houdend met het feit dat beslissingen die al in een vroeg stadium worden genomen, een beslissende invloed kunnen hebben op de winstgevendheid van uw investering. We adviseren u ook over alle fiscale aspecten gedurende elke fase van uw investering of ontwikkeling, inclusief publiek-private partnerschappen.

Onze diensten

 • Fondsstructurering, dealstructurering, financiële structurering
 • Tax due diligence
 • Fiscale aspecten van herstructurering
 • Belasting en boekhouding van publiek-private samenwerking, openbare boekhouding (ESR 2010)
 • Fiscale aspecten van verhuur
 • Ontwikkelingsstructurering en fiscale aspecten van ontwikkelingen
 • Vennootschapsbelasting, bronbelasting
 • BTW
 • Overdracht belastingen
 • Lokale en regionale belastingen
 • Beoordelingin van transfer pricing in het kader van intragroepsdiensten en financiering