Dit artikel bestaat ook in het Frans en Engels.

Zoals eerder reeds uiteengezet, werd op 17 maart 2020 de wet van 4 februari 2020 houdende boek 3 "Goederen" van het Burgerlijk Wetboek in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Met het nieuwe Boek 3 wenst de wetgever (de regels van) het goederenrecht te hervormen, waaronder de regels inzake erfpacht.

Eén van de wijzigingen is dat de verplichting tot canonbetaling wegvalt als wezenskenmerk van erfpacht. Ook wordt de minimumduur van 27 jaar verkort tot 15 jaar en wordt het voortaan mogelijk om een eeuwigdurend erfpachtrecht te vestigen voor doeleinden van het openbaar domein.

Hieronder vindt u een handig overzicht van de belangrijkste wijzigingen die inzake het recht van erfpacht worden doorgevoerd.

Voor het artikel in het Nederlands op de Wolters Kluwer website  klik hier

vruchtgebruik-hervorming-real-estate

 

 

 

Timeline Book 3

Reform of property law