You are here:

Hervorming van het goederenrecht

Krachtlijnen van boek 3 BW

 

Dit artikel bestaat ook in het Frans

Op 17 maart 2020, werd de wet van 4 februari 2020 houdende boek 3 "Goederen" van het Burgerlijk Wetboek in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Met het nieuwe boek 3 wenst de wetgever (de regels van) het goederenrecht beter te structureren, te moderniseren en in één wetboek te integreren. Daarnaast wil de wetgever een functioneel, bruikbaar en flexibel goederenrecht creëren met een nieuw -soms delicaat- evenwicht tussen contractsvrijheid en rechtszekerheid.

Hieronder vindt u een algemeen overzicht van de krachtlijnen van boek 3 en de belangrijkste wijzigingen die worden doorgevoerd.

Voor het artikel op de Wolters Kluwer website klik hier

 

goederenrecht boek

 

 

 

Timeline Boek 3

 

Reform of property law