Publiek-Private Samenwerkingen

België heeft een dringende behoefte aan de bouw, renovatie en vervanging van publieke infrastructuur in verschillende sectoren. Omwille van budgettaire beperkingen maken overheden op de verschillende Belgische niveaus steeds meer gebruik van publiek-private partnerschappen (PPP's) om hun infrastructuurprojecten te vorm te geven.

Ambitious plans to reform the Flemish inheritance and gift tax
News - 17 oktober 2019 - België

Eerlijk duurt het langst bij het invullen van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA)

In het arrest C-267/18 van 3 oktober 2019 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie de uitsluitingsgrond van de EU-richtlijnen van 2014 voor overheidsopdrachten...
read more
Renaissance of the Belgian PPP market
News - 18 juli 2019 - België

Heropleving van de Belgische PPP markt

Publiek-private samenwerking (PPS) was traditioneel een aantrekkelijke structuur om grote infrastructuurprojecten te financieren in België. Het model kwam echter...
read more

Renaissance of the Belgian PPP market

Heropleving van de Belgische PPP markt


Een geïntegreerd projectteam

De juridische complexiteit van PPP's vereist een globale benadering en een unieke combinatie van juridische expertise. Loyens & Loeff heeft klanten in de sectoren energie, vervoer en infrastructuur bijgestaan  bij het closen van hun projecten. Ons team omvat alle juridische en fiscale experts om de volledige levenscyclus van uw project te begeleiden. Onze specialisten kennen de markt.  Zij hebben de verschillende actoren in de sector geadviseerd en begrijpen hun belangen, voorkeuren en gevoeligheden.

One-stop shop

Wij bieden u een “one-stop shop” met betrekking tot alle fiscale, boekhoudkundige en juridische aspecten van uw PPP, vanaf het aanvang, de acquisitie, de structurering en het aantrekken van financiering, tot de ”closing”, de uitvoering en de desinvestering. De nauwe samenwerking tussen de verschillende specialisten binnen Loyens & Loeff garandeert dat vragen vanuit verschillende invalshoeken benaderd, hetgeen een bijkomende garantie biedt voor de kwaliteit en efficiëntie van onze dienstverlening.

We kunnen rekenen op een uitgebreid netwerk van specialisten die samenwerken doorheen de verschillende praktijkgroepen om u een naadloze dienstverlening te bieden.

Over alle relevante expertisedomeinen heen

De expertise van ons projectteam omvat:

  • Bouwrecht
  • Vennootschapsrechtelijke aspecten
  • Financiële structurering, waaronder alternatieve financiering
  • Financieringsrecht
  • Milieu en stedenbouw
  • Advies inzake de projectdocumentatie, zoals DBFM-contract en alle onderaannemingscontracten
  • Overheidsopdrachten
  • Vastgoed
  • Fiscale en boekhoudkundige structurering, waaronder Belgische GAAP, IAS-IFRS en ESA 2010

Alle teamleden hebben actuele ervaringen uit eerste hand inzake projectfinanciering en PPP's. Bij Loyens & Loeff werken we samen met onze cliënten om hun doel te bereiken. Onze cliënten stellen prijs op ons strategisch, beknopt en pragmatisch advies.