Litigation

Cliënten kunnen rekenen op ons Procesrechtteam met meer dan 80 experts in Nederland, België, Luxemburg en Zwitserland. Strategische samenwerking tussen verschillende expertises, kantoren en landen is onze tweede natuur. Doordat ons team onderdeel is van een groot kantoor met vestigingen in de belangrijkste financiële centra van de wereld, kunnen op iedere moment eenvoudig andere expertises worden betrokken. Onze multidisciplinaire teams zetten alles op alles om voor onze cliënten de juiste oplossing te zorgen in commerciële, ondernemingsrechtelijke, financiële en verzekeringsgeschillen.


Commercial Litigation

Veel van de zaken waar onze advocaten zich mee bezig houden hebben betrekking op complexe commerciële en contractuele geschillen, zoals de levering van defecte goederen uit hoofde van een koopovereenkomst, ernstige vertraging onder een aannemingsovereenkomst of niet-betaalde facturen. Cliënten vertrouwen op ons Commercial Litigation team voor het oplossen van zowel Nederlandse als internationale contractuele geschillen. We hebben een bewezen track record op het gebied van de tenuitvoerlegging van (arbitrale) vonnissen, (opheffing van) beslag en het verkrijgen van voorlopige voorzieningen, dan wel het voeren van verweer daartegen.

Insurance & Finance Litigation

Ons kantoor heeft alle juridische, fiscale en regulatoire kennis in huis. Daardoor zijn we bij uitstek in staat om bedrijfsgeschillen op te lossen die specialistische kennis van de financiële sector vereisen: van complexe financiële procedures tot dekkingsgeschillen en geschillen over de aansprakelijkheid van financiële instellingen. Onze cliënten zijn onder meer financiële instellingen, verzekeraars, assurantietussenpersonen, fondsen, private equity huizen, venture capitalists, asset managers en investeringsmaatschappijen van familiebedrijven.

Corporate Litigation

Onze experts op het gebied van Corporate Litigation hebben ruime ervaring met alle soorten ondernemingsrechtelijke geschillen, waaronder:

  • Aandeelhoudersgeschillen en geschillen tussen aandeelhouders en het bestuur;
  • Aansprakelijkheidskwesties van bestuur en raad van commissarissen;
  • Enquêteprocedures en voorlopige voorzieningen;
  • M&A- en post-M&A-geschillen, waaronder niet-nakoming van garanties en vrijwaringen uit hoofde van koopovereenkomsten en geschillen over prijsaanpassingsmechanismen; en
  • Geschillen die voortvloeien uit aandeelhoudersovereenkomsten, joint venture-overeenkomsten en andere ondernemingsrechtelijke contracten.

We zijn zeer ervaren in het voeren van kort geding- en bodemprocedures bij rechtbanken en gerechtshoven in onze home markets en in het bijzonder bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam en bij business courts zoals de Netherlands Commercial Court. Ook houden we de trends en ontwikkelingen op het gebied van activistisch aandeelhouderschap nauwlettend in de gaten.

Read here our articles about this topic in English.

What others say about us

Legal 500

"They have a broad scope and handle the complete range of corporate, commercial and finance cases." (2020)

"Excellent lawyers, very responsive with commercial acumen" (2020)

"Loyens & Loeff’s litigation practice in Luxembourg provides a quality of service, a diligence in replies and an attention to the client’s needs that is rarely matched." (2020)

Chambers & Partners

"You can always be assured that your case is taken care of in the insurance and liability context." (2020)

"They are lawyers I would recommend for their liability, expertise and knowledge of insurance, corporate and arbitration law. I find their approach to be diligent, swift and smart." (2020)

"The team is to the point and customer-centric," and its lawyers draw praise for being "responsive and easy to work with." (2020)