You are here:

Intellectual Property & IT

Het IP & IT Team adviseert cliënten inzake alle aspecten van intellectueel eigendomsrecht en de bescherming van technologie, met inbegrip van merken en handelsnamen, auteursrecht, tekeningen en modellen, octrooien, domeinnamen, en de bescherming van bedrijfsgeheimen. Onze unieke, geïntegreerde aanpak laat ons ook toe om onze IP, IT en fiscale expertise te combineren en om zowel in transacties als in geschillenbeslechting bijstand te verlenen.

glass ceiling
Artikel - 23 januari 2020 - Nederland

Reële prijs Wmo, óók bij Open House én bij verlenging contract

Opnieuw te lage Wmo-tarieven. Gemeenten moeten een reële prijs hanteren, óók bij Open House en verlenging contract.
lees meer
Artikel - 23 januari 2020 - Global

AFM publishes Principles for Information Security

A set of Principles for Information Security have been published by the AFM to provide guidance for financial firms and audit firms.
lees meer
Our new counsel
Persbericht - 23 januari 2020 - Nederland

Loyens & Loeff benoemt 4 nieuwe counsels in Nederland

Amsterdam, 23 januari 2020 – Loyens & Loeff heeft Pjotr Heemskerk, Jelmer Kalisvaart, Marieke Kolsters en Maureen te Poel tot counsel benoemd.
lees meer
Our new counsel
Persbericht - 23 januari 2020 - Global

Loyens & Loeff appoints 4 new counsel in the Netherlands

Amsterdam, 23 January 2020 – Loyens & Loeff has appointed Pjotr Heemskerk, Jelmer Kalisvaart, Marieke Kolsters and Maureen te Poel as counsel.
lees meer
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. ...
  8. 489
  9. volgende pagina

First status update of Belgian DPA after six months of GDPR

Eerste statusupdate van Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit na zes maanden GDPR


Strategisch IP advies en bijstand in geschillenbeslechting

Onze IP expertise omvat het verlenen van strategisch advies en het opstellen en onderhandelen van contractuele documenten voor transacties inzake intellectuele eigendom (licenties, coëxistentieovereenkomsten, overdracht van IP rechten, enz.). We vertegenwoordigen onze cliënten ook in geschillen voor de rechtbanken en in alternatieve geschillenbeslechting (bijv. inzake domeinnamen) op het vlak van intellectuele eigendom.

Brede expertise in IT-recht

In de IT wereld kent innovatie een ongekende snelheid. Dit brengt vele opportuniteiten, maar ook complexe juridische vraagstukken met zich mee. Wij stellen regelmatig dienstverlenings- en onderhoudsovereenkomsten op, softwarelicenties, e-commerce voorwaarden en andere IT-gerelateerde overeenkomsten of documenten. Wij adviseren tevens ook over cyber security en telecom-wetgeving en vertegenwoordigen onze cliënten in geschillenbeslechting (voor de rechtbanken en in arbitrage) in deze materies.

Onze unique selling points

We hebben jarenlange ervaring in het strategisch begeleiden van bedrijven in verschillende sectoren bij de uitdagingen waarmee ze op vlak van IP en/of IT te maken krijgen, bij het voorbereiden en onderhandelen van contracten, het uitvoeren van audits, enz. Waneer juridische stappen onvermijdelijk worden, kunnen klanten ook rekenen op onze ervaring op vlak van geschillenbeslechting en onze resultaatsgerichte aanpak.