You are here:

Intellectual Property & IT

Het IP & IT Team adviseert cliënten inzake alle aspecten van intellectueel eigendomsrecht en de bescherming van technologie, met inbegrip van merken en handelsnamen, auteursrecht, tekeningen en modellen, octrooien, domeinnamen, en de bescherming van bedrijfsgeheimen. Onze unieke, geïntegreerde aanpak laat ons ook toe om onze IP, IT en fiscale expertise te combineren en om zowel in transacties als in geschillenbeslechting bijstand te verlenen.

Constitutional Court annuls tax on securities accounts
Nieuws - 18 oktober 2019 - België

Grondwettelijk Hof vernietigt effectentaks

Op 17 oktober 2019 heeft het Grondwettelijk Hof de effectentaks vernietigd. De vernietiging geldt evenwel enkel voor de toekomst.
lees meer
Constitutional Court annuls tax on securities accounts
Nieuws - 18 oktober 2019 - België

La Cour constitutionnelle annule la taxe sur les comptes-titres

Le 17 octobre 2019, la Cour constitutionnelle a annulé la taxe sur les comptes-titres. Toutefois, l'annulation ne s'applique que pour le futur.
lees meer
Constitutional Court annuls tax on securities accounts
Nieuws - 18 oktober 2019 - België

Constitutional Court annuls tax on securities accounts

On 17 October 2019, the Constitutional Court annulled the tax on securities accounts. However, the annulment only applies for the future.
lees meer
Nieuws - 18 oktober 2019 - Luxemburg

Luxembourg SIFs: the vehicle for third-party funding activities

Third-party dispute funding: the benefits of choosing third-party funding through Luxembourg SIFs structures when bringing a dispute forward.
lees meer
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. ...
  8. 406
  9. volgende pagina

First status update of Belgian DPA after six months of GDPR

Eerste statusupdate van Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit na zes maanden GDPR


Strategisch IP advies en bijstand in geschillenbeslechting

Onze IP expertise omvat het verlenen van strategisch advies en het opstellen en onderhandelen van contractuele documenten voor transacties inzake intellectuele eigendom (licenties, coëxistentieovereenkomsten, overdracht van IP rechten, enz.). We vertegenwoordigen onze cliënten ook in geschillen voor de rechtbanken en in alternatieve geschillenbeslechting (bijv. inzake domeinnamen) op het vlak van intellectuele eigendom.

Brede expertise in IT-recht

In de IT wereld kent innovatie een ongekende snelheid. Dit brengt vele opportuniteiten, maar ook complexe juridische vraagstukken met zich mee. Wij stellen regelmatig dienstverlenings- en onderhoudsovereenkomsten op, softwarelicenties, e-commerce voorwaarden en andere IT-gerelateerde overeenkomsten of documenten. Wij adviseren tevens ook over cyber security en telecom-wetgeving en vertegenwoordigen onze cliënten in geschillenbeslechting (voor de rechtbanken en in arbitrage) in deze materies.

Onze unique selling points

We hebben jarenlange ervaring in het strategisch begeleiden van bedrijven in verschillende sectoren bij de uitdagingen waarmee ze op vlak van IP en/of IT te maken krijgen, bij het voorbereiden en onderhandelen van contracten, het uitvoeren van audits, enz. Waneer juridische stappen onvermijdelijk worden, kunnen klanten ook rekenen op onze ervaring op vlak van geschillenbeslechting en onze resultaatsgerichte aanpak.