You are here:

Intellectual Property & IT

Het IP & IT Team adviseert cliënten inzake alle aspecten van intellectueel eigendomsrecht en de bescherming van technologie, met inbegrip van merken en handelsnamen, auteursrecht, tekeningen en modellen, octrooien, domeinnamen, en de bescherming van bedrijfsgeheimen. Onze unieke, geïntegreerde aanpak laat ons ook toe om onze IP, IT en fiscale expertise te combineren en om zowel in transacties als in geschillenbeslechting bijstand te verlenen.

Office with a view
Nieuws - 22 augustus 2019

Revision of the federal law and the ordinance on the AEOI

Revision of the federal law and the ordinance on the International Automatic Exchange of Information in Tax Matters (AEOI).
lees meer
Ambitious plans to reform the Flemish inheritance and gift tax
Nieuws - 19 augustus 2019 - België

Des projets de réforme ambitieux en Flandre sur les droit de successions et les droits de donations

Récemment, la note pour la formation d'un nouveau gouvernement flamand a été publiée. La note contient quelques propositions remarquables dans le domaine des...
lees meer
Ambitious plans to reform the Flemish inheritance and gift tax
Nieuws - 19 augustus 2019 - België

Ambitious plans to reform the Flemish inheritance and gift tax

Recently, the discussion paper for the formation of a new Flemish government has been published. The paper contains remarkable proposals to reform the Flemish...
lees meer
Ambitious plans to reform the Flemish inheritance and gift tax
Nieuws - 19 augustus 2019 - België

Ambitieuze plannen tot hervorming van Vlaamse erf- en schenkbelasting

Recent werd de formateursnota voor de vorming van een nieuwe Vlaamse regering gepubliceerd. De formateursnota bevat enkele opmerkelijke voorstellen op het vlak...
lees meer
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. ...
  8. 354
  9. volgende pagina

First status update of Belgian DPA after six months of GDPR

Eerste statusupdate van Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit na zes maanden GDPR


Strategisch IP advies en bijstand in geschillenbeslechting

Onze IP expertise omvat het verlenen van strategisch advies en het opstellen en onderhandelen van contractuele documenten voor transacties inzake intellectuele eigendom (licenties, coëxistentieovereenkomsten, overdracht van IP rechten, enz.). We vertegenwoordigen onze cliënten ook in geschillen voor de rechtbanken en in alternatieve geschillenbeslechting (bijv. inzake domeinnamen) op het vlak van intellectuele eigendom.

Brede expertise in IT-recht

In de IT wereld kent innovatie een ongekende snelheid. Dit brengt vele opportuniteiten, maar ook complexe juridische vraagstukken met zich mee. Wij stellen regelmatig dienstverlenings- en onderhoudsovereenkomsten op, softwarelicenties, e-commerce voorwaarden en andere IT-gerelateerde overeenkomsten of documenten. Wij adviseren tevens ook over cyber security en telecom-wetgeving en vertegenwoordigen onze cliënten in geschillenbeslechting (voor de rechtbanken en in arbitrage) in deze materies.

Onze unique selling points

We hebben jarenlange ervaring in het strategisch begeleiden van bedrijven in verschillende sectoren bij de uitdagingen waarmee ze op vlak van IP en/of IT te maken krijgen, bij het voorbereiden en onderhandelen van contracten, het uitvoeren van audits, enz. Waneer juridische stappen onvermijdelijk worden, kunnen klanten ook rekenen op onze ervaring op vlak van geschillenbeslechting en onze resultaatsgerichte aanpak.