You are here:

Intellectual Property & IT

Het IP & IT Team adviseert cliënten inzake alle aspecten van intellectueel eigendomsrecht en de bescherming van technologie, met inbegrip van merken en handelsnamen, auteursrecht, tekeningen en modellen, octrooien, domeinnamen, en de bescherming van bedrijfsgeheimen. Onze unieke, geïntegreerde aanpak laat ons ook toe om onze IP, IT en fiscale expertise te combineren en om zowel in transacties als in geschillenbeslechting bijstand te verlenen.

COVID-19-app
Nieuws - 09 juli 2020 - Global

Team Loyens & Loeff contributed to COVID-19 app

The Dutch government announced it wanted to investigate the possibility of a contact-tracing app for COVID-19.
lees meer
Chambers and Partners Europe 2020 - Loyens & Loeff Belgium
Nieuws - 09 juli 2020 - Global

Loyens & Loeff recognised as Top-tier Law Firm

Today, 9 July 2020, Chambers & Partners High Net Worth (HNW) has published its rankings for 2020.
lees meer
Cayman half above and half in water
Nieuws - 09 juli 2020 - België

De kaaimantaks: to trust or not to trust

Kaaiman (‘kaai·man), zelfstandig naamwoord • de m • kaai¬mans of kaai¬man¬nen – geslacht van krokodillen in Midden- en Zuid-Amerika, uit de familie van de Crocodylidae...
lees meer
Cayman half above and half in water
Nieuws - 09 juli 2020 - België

La taxe Caïman: to trust or not to trust

Caïman (ˈkeɪ mən) n. – l’un des nombreux crocodiliens tropicaux américains du genre Caiman et des espèces apparentées Taxe - : un type d'impôt, en particulier...
lees meer
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. ...
  8. 620
  9. volgende pagina

Loyens & Loeff België in de rankings van de juridische gids The Legal 500 EMEA


Strategisch IP advies en bijstand in geschillenbeslechting

Onze IP expertise omvat het verlenen van strategisch advies en het opstellen en onderhandelen van contractuele documenten voor transacties inzake intellectuele eigendom (licenties, coëxistentieovereenkomsten, overdracht van IP rechten, enz.). We vertegenwoordigen onze cliënten ook in geschillen voor de rechtbanken en in alternatieve geschillenbeslechting (bijv. inzake domeinnamen) op het vlak van intellectuele eigendom.

Brede expertise in IT-recht

In de IT wereld kent innovatie een ongekende snelheid. Dit brengt vele opportuniteiten, maar ook complexe juridische vraagstukken met zich mee. Wij stellen regelmatig dienstverlenings- en onderhoudsovereenkomsten op, softwarelicenties, e-commerce voorwaarden en andere IT-gerelateerde overeenkomsten of documenten. Wij adviseren tevens ook over cyber security en telecom-wetgeving en vertegenwoordigen onze cliënten in geschillenbeslechting (voor de rechtbanken en in arbitrage) in deze materies.

Onze unique selling points

We hebben jarenlange ervaring in het strategisch begeleiden van bedrijven in verschillende sectoren bij de uitdagingen waarmee ze op vlak van IP en/of IT te maken krijgen, bij het voorbereiden en onderhandelen van contracten, het uitvoeren van audits, enz. Waneer juridische stappen onvermijdelijk worden, kunnen klanten ook rekenen op onze ervaring op vlak van geschillenbeslechting en onze resultaatsgerichte aanpak.