Landenrapport

Wanneer een multinational jaarlijks een brutogroepsopbrengst heeft van meer dan EUR 750 miljoen, moet u heel waarschijnlijk een landenrapport ('Country-by-country report' of 'CbC') indienen voor boekjaren die op of na 1 januari 2016 aanvangen.

Wees voorbereid, ontwikkel een actieplan en strategie

Deze maatregel heeft voor multinationals wellicht tot gevolg dat zij geconfronteerd worden met een verhoogde administratieve last, meer vragen tijdens belastingcontroles en een verhoogd risico op dubbele belasting. Om u hierop voor te bereiden, adviseren we u een actieplan te ontwikkelen en een strategie uit te werken:

1. Ga na of er een verplichting is om een landenrapport in te dienen
2. Bereid u voor
3. Verzamel informatie
4. Analyseer informatie
5. Identificeer en reageer op strategische opportuniteiten

Wat kunnen wij voor u doen

Met de juiste aanpak wordt uw multinational efficiënter, accurater en beter voorbereid op discussies tijdens controles. Samen met ons kunt u een landenrapport voorbereiden dat op een efficiënte manier tot het gewenste resultaat leidt. Wij staan u bij en adviseren u:

  • over keuzes die moeten gemaakt worden rond de gegevens die moeten meegedeeld worden
  • omtrent het in kaart brengen en interpreteren van definities
  • omtrent het proefdraaien van verschillende landen & analyseresultaten
  • over herstructureringen om "waarschuwingssignalen" te beperken.

Dankzij deze proefdraaisessies over recentste cijfers van een beperkt aantal testlanden kan uw multinational waarschuwingssignalen, onjuistheden en potentiële kwetsbaarheden identificeren. Daarna kunnen deze gecorrigeerd worden en kan het beleid rond transfer pricing aangepast worden waar nodig.

Integratie van CbC-rapportering in landen

Er zijn wereldwijd al heel wat landen die de vereisten rond CbC-rapportering op één of andere manier ingevoerd hebben in hun nationale wetgeving.

Op deze kaart ziet u alle landen waar (een deel van) de nieuwe documentatievereisten rond transfer pricing zijn geïntroduceerd en/of waar het introductieproces gaande is.