Loonbelasting

Loonbelasting is relevant voor zowel werkgevers als werknemers die de wetgeving rond bezoldigingen en voordelen moeten respecteren. Deze regels zijn complex, vooral als het om grensoverschrijdende situaties gaat, en worden bovendien vaak aangepast. Wij bieden u praktische oplossingen op basis van doorgedreven kennis.

Changed tax reporting obligations for benefits received from foreign based group companies
Nieuws - 21 februari 2019 - België

Gewijzigde fiscale rapporteringsverplichtingen voor voordelen toegekend door buitenlandse groepsvennootschappen

Vanaf 1 januari 2019 moeten de in België gevestigde werkgevers bedrijfsvoorheffing inhouden en fiches 281.10 en 281.20 opstellen.
lees meer
French payroll taxes as of 1 January 2019
Nieuws - 18 februari 2019 - België

Franse bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2019

De invoering van een Franse (bedrijfs)voorheffing met ingang van 1 januari 2019 is momenteel een blikvanger want het heeft ook gevolgen voor niet in Frankrijk...
lees meer
Company car and free housing and their taxable benefit in 2019
Nieuws - 04 februari 2019 - België

Voordelen van alle aard: nieuwe index en formules voor 2019

Voordelen van alle aard: nieuwe index en formules kunnen leiden tot lagere belastingen.
lees meer
New amounts for cost reimbursements for Belgian business travel
Nieuws - 22 november 2018 - België

Nieuwe bedragen voor kostenvergoedingen voor verblijfskosten in België

De vergoedingen voor verblijfkosten die een werkgever aan zijn personeelsleden voor dienstreizen in België toekent, zijn – onder bepaalde voorwaarden – een niet-belastbare...
lees meer
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. volgende pagina

Het Belgische 'bijzondere belastingstelsel' voor buitenlandse kaderleden en expats - 1/3


Juridische en fiscale compliance

Doordat de last van juridische en fiscale compliance steeds groter wordt, zijn de diensten en het advies van specialisten op het vlak van loonbelasting steeds meer een noodzaak, vooral in het geval van loonstructuren voor managers van multinationals en expats. Pakketten moeten zorgvuldig gestructureerd worden om fiscaal efficiënt te zijn en te beantwoorden aan het toepasselijke arbeidsrecht, fiscaal recht en sociale zekerheidsrecht. Er dient bijzondere aandacht besteed te worden aan managers van fondsen en hun recht op 'carried interest'. Goed gestructureerde participatieplannen voor werknemers kunnen voor zowel werkgever als werknemer voordelen opleveren.

Uw behoeften rond loonbelasting

Met onze uitgebreide internationale expertise en omvangrijke kennis van de sector kunnen onze specialisten u vooruitstrevende oplossingen op het vlak van loonbelasting voorstellen. Onze oplossingen zijn pragmatisch en gericht op uw specifieke (zakelijke) behoeften. We behandelen alle facetten van het arbeidsrecht vanuit een fiscaal en juridisch perspectief. Dit betekent dat we altijd in staat zijn om u geïntegreerde, op maat gemaakte oplossingen aan te bieden.

Onze fiscale en juridische diensten

Ons team van experten kan u de volgende fiscale en juridische diensten aanbieden:

  • Fiscaal efficiënte loonstructuren voor managers van multinationals en fondsen, expats en andere specialisten in een nationale of internationale context;
  • Participatie- en aandelenoptieplannen voor werknemers;
  • Advies op het vlak van bedrijfsvoorheffing en sociale zekerheidsbijdragen die ingehouden worden op het loon;
  • Opmaak van arbeidsovereenkomsten, beleidsvoorschriften en ontslagregelingen;
  • Advies over het arbeidsrecht in het kader van overnames van bedrijven en in de context van transacties.