Loonbelasting

Loonbelasting is relevant voor zowel werkgevers als werknemers die de wetgeving rond bezoldigingen en voordelen moeten respecteren. Deze regels zijn complex, vooral als het om grensoverschrijdende situaties gaat, en worden bovendien vaak aangepast. Wij bieden u praktische oplossingen op basis van doorgedreven kennis.

Corona raises various tax questions
Nieuws - 03 juli 2020 - België

Het Coronavirus doet fiscale vragen rijzen in België

De snelle verspreiding van het coronavirus (Covid-19) leidt tot ingrijpende maatregelen in binnen- en buitenland. Deze maatregelen kunnen (soms onverwachte)...
lees meer
man signing contract
Nieuws - 01 juli 2020 - België

COVID-19 maatregel: Gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing

Een wetsontwerp van 25 juni 2020 kondigt een (nieuw) systeem aan van (gedeeltelijke) vrijstelling van betaling van bedrijfsvoorheffingen (in de Belgische Schatkist)...
lees meer
gift on desk next to pile of paper
Nieuws - 30 juni 2020 - België

De nieuwe cadeaucheque fiscaal ingepakt

Op 6 juni 2020 kondigde de superkern een reeks nieuwe steunmaatregelen af. Eén van die maatregelen was de consumptiecheque van 300 EUR om de koopkracht van werknemers...
lees meer
woman waiting at airport
Nieuws - 25 juni 2020 - België

Grensarbeiders & COVID-19

De Belgische fiscus heeft met de buurlanden (Nederland, Duitsland, Luxemburg en Frankrijk) akkoorden gesloten over de fiscale impact van internationale reisbeperkingen...
lees meer
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. volgende pagina

Deeleconomie: Arrest van het Grondwettelijk Hof van 23 april 2020


Juridische en fiscale compliance

Doordat de last van juridische en fiscale compliance steeds groter wordt, zijn de diensten en het advies van specialisten op het vlak van loonbelasting steeds meer een noodzaak, vooral in het geval van loonstructuren voor managers van multinationals en expats. Pakketten moeten zorgvuldig gestructureerd worden om fiscaal efficiënt te zijn en te beantwoorden aan het toepasselijke arbeidsrecht, fiscaal recht en sociale zekerheidsrecht. Er dient bijzondere aandacht besteed te worden aan managers van fondsen en hun recht op 'carried interest'. Goed gestructureerde participatieplannen voor werknemers kunnen voor zowel werkgever als werknemer voordelen opleveren.

Uw behoeften rond loonbelasting

Met onze uitgebreide internationale expertise en omvangrijke kennis van de sector kunnen onze specialisten u vooruitstrevende oplossingen op het vlak van loonbelasting voorstellen. Onze oplossingen zijn pragmatisch en gericht op uw specifieke (zakelijke) behoeften. We behandelen alle facetten van het arbeidsrecht vanuit een fiscaal en juridisch perspectief. Dit betekent dat we altijd in staat zijn om u geïntegreerde, op maat gemaakte oplossingen aan te bieden.

Onze fiscale en juridische diensten

Ons team van experten kan u de volgende fiscale en juridische diensten aanbieden:

 • Fiscaal efficiënte loonstructuren voor managers van multinationals en fondsen, expats en andere specialisten in een nationale of internationale context;
 • Participatie- en aandelenoptieplannen voor werknemers;
 • Advies op het vlak van bedrijfsvoorheffing en sociale zekerheidsbijdragen die ingehouden worden op het loon;
 • Opmaak van arbeidsovereenkomsten, beleidsvoorschriften en ontslagregelingen;
 • Advies over het arbeidsrecht in het kader van overnames van bedrijven en in de context van transacties.