You are here:

Internationale handel

De internationale handel houdt voor heel wat sectoren belangrijke uitdagingen in. Dit is niet zo verwonderlijk, gezien de grote (en toenemende) variëteit in goederen, diensten en technologieën die onderworpen zijn aan wettelijke vereisten, de steeds groeiende complexiteit van nationale, Europese en internationale regels, maar ook de recente focus op handhavingsmaatregelen in verschillende rechtsgebieden.

Belgian Court of Appeal rules on abuse of the Parent-Subsidiary Directive
Nieuws - 27 januari 2021 - België

Belgisch Hof spreekt zich uit over misbruik van moeder-dochterrichtlijn na de Deense zaken

Op 1 december 2020 heeft het Hof van Beroep te Gent zich uitgesproken over de vraag of de vrijstelling van bronbelasting die is neergelegd in de Moeder-dochterrichtlijn...
lees meer
man signing contract
Nieuws - 01 juli 2020 - België

COVID-19 maatregel: Gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing

Een wetsontwerp van 25 juni 2020 kondigt een (nieuw) systeem aan van (gedeeltelijke) vrijstelling van betaling van bedrijfsvoorheffingen (in de Belgische Schatkist)...
lees meer
Nieuws - 06 november 2018 - België

Welke impact heeft het nieuw vennootschapswetboek op uw onderneming?

Een aantal van onze Belgische vennoten lichten in 'De Tijd' en in 'L'Echo' toe hoe de veranderingen in het Belgisch vennootschapswetboek een impact zullen hebben...
lees meer
Launch of multilateral treaty (MLI) to implement BEPS measures
Artikel - 25 november 2016 - België

Lancering van een multilateraal verdrag (MLI) voor de implementatie van BEPS-maatregelen

Op 24 november 2016 rondde een groep van meer dan 100 rechtsgebieden de onderhandelingen af rond een multilateraal instrument (MLI) dat de toepassing van bestaande...
lees meer

Belgian Court of Appeal rules on abuse of the Parent-Subsidiary Directive

Belgisch Hof spreekt zich uit over misbruik van moeder-dochterrichtlijn na de Deense zaken


Geïntegreerd en ervaren team

Ons team biedt een unieke expertise, die gegarandeerd wordt dankzij de volledige integratie ervan op het niveau van de Benelux. Het team behandelt kwesties in de Belgische, Nederlandse en Luxemburgse nationale wet, maar ook kwesties in de Europese en internationale wetgeving. Ons team bestaat uit ervaren fiscale en douaneadvocaten, voormalige douaneambtenaren maar ook experten met een doorgedreven academische achtergrond.

Voorkomen en genezen

Ons team kan u begeleiden in uw succesvolle projecten en u bijstaan in de ontwikkeling van uw bedrijf, op een manier die volledig volgens de regels verloopt. Maar we kunnen u ook bijstaan in het identificeren en aanpakken van eventuele inbreuken op de wet om eventuele negatieve gevolgen ervan op uw bedrijf tot een minimum te beperken.

Hoe kunnen we u helpen

Ons team biedt een uitgebreide waaier van diensten aan, bijvoorbeeld: advies met betrekking tot specifieke transacties (incl. due diligence), O&O, spontane regularisaties, interne compliance onderzoeken; exportclassificatie en aanvraag van licenties; op maat gemaakte internationale compliance programma's; uitstekende contacten met plaatselijke overheden en regulatoren; opleiding en geschillenbeslechting.

We hebben een specifieke expertise ontwikkeld in een aantal sectoren: bv. voeding en drank, defensie, autosector, financiële dienstverlening, chemie, artificiële intelligentie enz.
Om bij te blijven op het vlak van handelscontroles, volg ons op www.worldtradecontrols.com.