You are here:

Internationaal fiscaal recht

Het internationaal fiscaal klimaat verandert snel. Er werden verschillende maatregelen uitgewerkt, zowel op het niveau van de OESO als van de EU, om "agressieve" fiscale planning te bestrijden en fiscale transparantie te verhogen. Dit houdt in dat internationaal actieve belastingplichtigen nog grotere uitdagingen te verwerken krijgen dan vroeger. Om succesvol zaken te doen is het van cruciaal belang om uw activiteiten en transacties zo te structureren dat een fiscaal optimale positie wordt bereikt, maar ook om de fiscale risico's efficiënt te beheren.

Corona raises various tax questions
Nieuws - 03 juli 2020 - België

Het Coronavirus doet fiscale vragen rijzen in België

De snelle verspreiding van het coronavirus (Covid-19) leidt tot ingrijpende maatregelen in binnen- en buitenland. Deze maatregelen kunnen (soms onverwachte)...
lees meer
woman waiting at airport
Nieuws - 25 juni 2020 - België

Grensarbeiders & COVID-19

De Belgische fiscus heeft met de buurlanden (Nederland, Duitsland, Luxemburg en Frankrijk) akkoorden gesloten over de fiscale impact van internationale reisbeperkingen...
lees meer
Artikel - 29 mei 2020 - België

De impact van COVID-19 maatregelen op de verdeling van de heffingsbevoegdheid tussen staten zoals neergelegd in het OESO-Modelverdrag

Op 3 april 2020 publiceerde het OESO-Secretariaat richtsnoeren over de gevolgen van deze maatregelen voor de verdeling van de heffingsbevoegdheid tussen staten...
lees meer
Nieuws - 26 november 2019 - België

Fiscaal bulletin 2019

De nieuwe editie van het Fiscale bulletin geeft een overzicht van de belangrijkste fiscale ontwikkelingen die in 2019 plaatsvonden in onze thuismarkten België,...
lees meer
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. volgende pagina

OESO gaat verder dan het “arm’s-length”-beginsel zonder de digitale economie af te schermen


Op de hoogte van ontwikkelingen in het internationaal fiscaal recht

Het internationale fiscale landschap verandert drastisch. De invoering van de BEPS-maatregelen, het EU-pakket voor de hervorming van de vennootschapsbelasting en de toegenomen relevantie van regels rond staatssteun zijn allemaal voorbeelden van zaken die een impact kunnen hebben op uw bedrijf. Deze nieuwe regels analyseren, en waar nodig uw bedrijfsstructuren daar op een verantwoorde manier aan aanpassen, zal u helpen om een stap voor te blijven.

Ons internationaal fiscaal team

Wij kunnen u helpen om steeds een stap voor te zijn. Ons fiscaal team dat in Brussel gevestigd is, is uiterst gespecialiseerd in alle aspecten van internationaal fiscaal recht en maakt deel uit van een groep van meer dan 350 internationale fiscale advocaten die vanuit verschillende kantoren werkzaam zijn. Als u met ons samenwerkt, maakt u gebruik van jarenlange ervaring, doorgedreven, multidisciplinaire kennis en een uitgebreid internationaal netwerk – om zo de beste resultaten voor uw bedrijf te creëren.

Onze internationale fiscale diensten

Ons team heeft doorgedreven kennis over de volgende onderwerpen: transfer pricing, de anti-misbruikrichtlijn (ATAD), winstverschuiving en grondslaguitholling (BEPS), dubbelbelastingverdragen, transactiebelasting (bijv. n.a.v. fusies of splitsingen), staatssteun, een gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting (CCCTB) en fiscale compliance. Onze focus is steeds gericht op het creëren van een pragmatische, verantwoorde oplossing voor uw bedrijf.