You are here:

Internationaal fiscaal recht

Het internationaal fiscaal klimaat verandert snel. Er werden verschillende maatregelen uitgewerkt, zowel op het niveau van de OESO als van de EU, om "agressieve" fiscale planning te bestrijden en fiscale transparantie te verhogen. Dit houdt in dat internationaal actieve belastingplichtigen nog grotere uitdagingen te verwerken krijgen dan vroeger. Om succesvol zaken te doen is het van cruciaal belang om uw activiteiten en transacties zo te structureren dat een fiscaal optimale positie wordt bereikt, maar ook om de fiscale risico's efficiënt te beheren.

Holding Regimes 2018
Artikel - 22 maart 2018 - België

Holdingstelsels 2018

Met veel plezier stellen we u de editie van 2018 voor van de Loyens & Loeff-publicatie inzake Holdingstelsels. Hierin krijgt u een uitgebreid overzicht van de...
lees meer
Belgian Corporate Income Tax Reform 2018 / 2020
Artikel - 12 februari 2018 - België

De Belgische hervorming van de vennootschapsbelasting 2018 / 2020

Op 22 december 2017 keurde het Belgische parlement de wet inzake de hervorming van de vennootschapsbelasting goed, met onder andere een verlaging van het belastingtarief,...
lees meer
Artikel - 27 november 2017 - België

Fiscaal bulletin 2017

Het Fiscale bulletin voor 2017, dat u hieronder vindt (en dat u kunt downloaden), geeft een overzicht van de belangrijkste fiscale ontwikkelingen die in 2017...
lees meer
MLI matching overview
Artikel - 27 juni 2017 - België

MLI-matching overzicht

Op 7 juni 2017 werd het multilaterale instrument (MLI) ondertekend door 68 rechtsgebieden, met inbegrip van Nederland, België, Luxemburg en Zwitserland. Het...
lees meer
  1. 1
  2. 2
  3. volgende pagina

Overview: MLI choices made by the Netherlands, Belgium, Luxembourg and Switzerland

Overzicht: MLI-keuzes gemaakt door Nederland, België, Luxemburg en Zwitserland


Op de hoogte van ontwikkelingen in het internationaal fiscaal recht

Het internationale fiscale landschap verandert drastisch. De invoering van de BEPS-maatregelen, het EU-pakket voor de hervorming van de vennootschapsbelasting en de toegenomen relevantie van regels rond staatssteun zijn allemaal voorbeelden van zaken die een impact kunnen hebben op uw bedrijf. Deze nieuwe regels analyseren, en waar nodig uw bedrijfsstructuren daar op een verantwoorde manier aan aanpassen, zal u helpen om een stap voor te blijven.

Ons internationaal fiscaal team

Wij kunnen u helpen om steeds een stap voor te zijn. Ons fiscaal team dat in Brussel gevestigd is, is uiterst gespecialiseerd in alle aspecten van internationaal fiscaal recht en maakt deel uit van een groep van meer dan 350 internationale fiscale advocaten die vanuit verschillende kantoren werkzaam zijn. Als u met ons samenwerkt, maakt u gebruik van jarenlange ervaring, doorgedreven, multidisciplinaire kennis en een uitgebreid internationaal netwerk – om zo de beste resultaten voor uw bedrijf te creëren.

Onze internationale fiscale diensten

Ons team heeft doorgedreven kennis over de volgende onderwerpen: transfer pricing, de anti-misbruikrichtlijn (ATAD), winstverschuiving en grondslaguitholling (BEPS), dubbelbelastingverdragen, transactiebelasting (bijv. n.a.v. fusies of splitsingen), staatssteun, een gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting (CCCTB) en fiscale compliance. Onze focus is steeds gericht op het creëren van een pragmatische, verantwoorde oplossing voor uw bedrijf.