You are here:

Internationaal fiscaal recht

Het internationaal fiscaal klimaat verandert snel. Er werden verschillende maatregelen uitgewerkt, zowel op het niveau van de OESO als van de EU, om "agressieve" fiscale planning te bestrijden en fiscale transparantie te verhogen. Dit houdt in dat internationaal actieve belastingplichtigen nog grotere uitdagingen te verwerken krijgen dan vroeger. Om succesvol zaken te doen is het van cruciaal belang om uw activiteiten en transacties zo te structureren dat een fiscaal optimale positie wordt bereikt, maar ook om de fiscale risico's efficiënt te beheren.

Nieuws - 26 november 2019 - België

Fiscaal bulletin 2019

De nieuwe editie van het Fiscale bulletin geeft een overzicht van de belangrijkste fiscale ontwikkelingen die in 2019 plaatsvonden in onze thuismarkten België,...
lees meer
Nieuws - 09 oktober 2019 - België

OESO gaat verder dan het “arm’s-length”-beginsel zonder de digitale economie af te schermen

Op 9 oktober 2019 publiceerde de OESO een voorstel voor een geharmoniseerde aanpak om winstverdelingsregels (eerste pijler van haar werkprogramma om tegemoet...
lees meer
Reform of Belgian Data Protection Authority still not put into practice
Nieuws - 02 juli 2019 - België

België legt het MLI ratificatie-instrument neer

Op 26 juni 2019 heeft België haar Multilateraal Instrument (“MLI”) ratificatie-instrument neergelegd bij de OESO. Naast België hebben Luxemburg en Nederland...
lees meer
Artikel - 20 maart 2019 - België

Holdingstelsels 2019

Met veel plezier stellen we u de editie van 2018 voor van de Loyens & Loeff-publicatie inzake Holdingstelsels. Hierin krijgt u een uitgebreid overzicht van de...
lees meer
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. volgende pagina

Holding Regimes 2018

Holdingstelsels 2018


Op de hoogte van ontwikkelingen in het internationaal fiscaal recht

Het internationale fiscale landschap verandert drastisch. De invoering van de BEPS-maatregelen, het EU-pakket voor de hervorming van de vennootschapsbelasting en de toegenomen relevantie van regels rond staatssteun zijn allemaal voorbeelden van zaken die een impact kunnen hebben op uw bedrijf. Deze nieuwe regels analyseren, en waar nodig uw bedrijfsstructuren daar op een verantwoorde manier aan aanpassen, zal u helpen om een stap voor te blijven.

Ons internationaal fiscaal team

Wij kunnen u helpen om steeds een stap voor te zijn. Ons fiscaal team dat in Brussel gevestigd is, is uiterst gespecialiseerd in alle aspecten van internationaal fiscaal recht en maakt deel uit van een groep van meer dan 350 internationale fiscale advocaten die vanuit verschillende kantoren werkzaam zijn. Als u met ons samenwerkt, maakt u gebruik van jarenlange ervaring, doorgedreven, multidisciplinaire kennis en een uitgebreid internationaal netwerk – om zo de beste resultaten voor uw bedrijf te creëren.

Onze internationale fiscale diensten

Ons team heeft doorgedreven kennis over de volgende onderwerpen: transfer pricing, de anti-misbruikrichtlijn (ATAD), winstverschuiving en grondslaguitholling (BEPS), dubbelbelastingverdragen, transactiebelasting (bijv. n.a.v. fusies of splitsingen), staatssteun, een gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting (CCCTB) en fiscale compliance. Onze focus is steeds gericht op het creëren van een pragmatische, verantwoorde oplossing voor uw bedrijf.