You are here:

Indirecte belastingen

Indirecte belastingen zijn een steeds grotere uitdaging in het fiscaal recht. Alle bedrijven moeten hun weg vinden in een complexe, steeds veranderende en niet altijd volledig geharmoniseerde juridische omgeving. Hoewel het btw- en douanerecht werd geharmoniseerd op Europees niveau, blijven er immers verschillen bestaan tussen EU lidstaten in de manier waarop de Europese regels geïmplementeerd of toegepast worden in elk nationaal rechtssysteem. De combinatie van innovatie en digitalisering zorgt evenzeer voor nieuwe uitdagingen. Voorts worden belastingautoriteiten ook steeds beter georganiseerd en zijn ze steeds beter geïnformeerd en agressiever in hun controles van belastingplichtigen.

Nieuws - 27 mei 2020 - België

Juridische overwegingen voor bedrijven tijdens de onfortuinlijke uitbraak van het Coronavirus

Nu het coronavirus (COVID-19) zich steeds meer verspreidt, is de prioriteit voor bedrijven natuurlijk de veiligheid van hun werknemers en van de maatschappij...
lees meer
Corona raises various tax questions
Nieuws - 27 mei 2020 - België

Het Coronavirus doet fiscale vragen rijzen in België

De snelle verspreiding van het coronavirus (Covid-19) leidt tot ingrijpende maatregelen in binnen- en buitenland. Deze maatregelen kunnen (soms onverwachte)...
lees meer
Nieuws - 06 november 2018 - België

Welke impact heeft het nieuw vennootschapswetboek op uw onderneming?

Een aantal van onze Belgische vennoten lichten in 'De Tijd' en in 'L'Echo' toe hoe de veranderingen in het Belgisch vennootschapswetboek een impact zullen hebben...
lees meer
Nieuws - 16 augustus 2018 - België

Richtsnoeren betreffende de kwijtschelding van Belgische btw-boetes!

Indien een belastingplichtige de Belgische btw-regels overtreedt, zelfs door loutere nalatigheid, zal hij de niet-aangegeven btw moeten betalen. Bovendien zal...
lees meer
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. volgende pagina

When your company invites its customers for an exclusive World Cup event:

Uw onderneming nodigt klanten uit op een exclusief evenement in het kader van het Wereldkampioenschap voetbal: wat is de werkelijke kost?


Risicobeheer

Uw indirecte belastingen proactief en efficiënt beheren is van cruciaal belang om groei te genereren, kosten te beperken en risico's te minimaliseren. De experten in indirecte belastingen kunnen hulp bieden om deze uitdagingen om te zetten naar concurrentievoordelen.

Multidisciplinaire aanpak, geïntegreerde oplossingen

Onze experten in indirecte belastingen werken nauw samen met de andere fiscale en juridische specialisten in ons kantoor (transfer pricing, vastgoed, financiën, corporate M&A en levensmiddelenwetgeving). Bij het oplossen van een probleem bekijken ze de kwestie vanuit verschillende invalshoeken, om u verantwoorde, geïntegreerde oplossingen aan te bieden.

Hoe kunnen we helpen

Ons team beantwoordt uw behoeften door u de volledige waaier aan diensten in de volgende domeinen aan te bieden:

  • Btw
  • Douane en accijnzen