You are here:

Indirecte belastingen

Indirecte belastingen zijn een steeds grotere uitdaging in het fiscaal recht. Alle bedrijven moeten hun weg vinden in een complexe, steeds veranderende en niet altijd volledig geharmoniseerde juridische omgeving. Hoewel het btw- en douanerecht werd geharmoniseerd op Europees niveau, blijven er immers verschillen bestaan tussen EU lidstaten in de manier waarop de Europese regels geïmplementeerd of toegepast worden in elk nationaal rechtssysteem. De combinatie van innovatie en digitalisering zorgt evenzeer voor nieuwe uitdagingen. Voorts worden belastingautoriteiten ook steeds beter georganiseerd en zijn ze steeds beter geïnformeerd en agressiever in hun controles van belastingplichtigen.

cranes
Nieuws - 24 juni 2021 - België

Fiscus publiceert geüpdatete FAQ met betrekking de tijdelijke BTW-regeling inzake afbraak en heropbouw

De belastingadministratie publiceerde onlangs een nieuwe FAQ met enkele verduidelijkingen over de tijdelijke gunstregeling inzake BTW op afbraak en heropbouw....
lees meer
finance
Nieuws - 23 juni 2021 - België

Dubbele heffing erfbelasting is discriminatie

Het Grondwettelijk Hof heeft in een arrest van 3 juni beslist dat de Belgische wetgeving die enkel verrekening toelaat met Belgische erfbelasting van buitenlandse...
lees meer
Brexit-vat-regime
Nieuws - 04 januari 2021 - België

Brexit: Wat is de juiste btw-behandeling voor grensoverschrijdende dienstverrichtingen tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk vanaf 1 januari 2021?

Vanaf 1 januari 2021 is het Verenigd Koninkrijk een derde land, waardoor de EU-wetgeving (inclusief Btw-wetgeving) er in principe niet meer van toepassing is....
lees meer
Corona raises various tax questions
Nieuws - 23 december 2020 - België

Het Coronavirus doet fiscale vragen rijzen in België

De snelle verspreiding van het coronavirus (Covid-19) leidt tot ingrijpende maatregelen in binnen- en buitenland. Deze maatregelen kunnen (soms onverwachte)...
lees meer
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. volgende pagina

cranes

Fiscus publiceert geüpdatete FAQ met betrekking de tijdelijke BTW-regeling inzake afbraak en heropbouw


Risicobeheer

Uw indirecte belastingen proactief en efficiënt beheren is van cruciaal belang om groei te genereren, kosten te beperken en risico's te minimaliseren. De experten in indirecte belastingen kunnen hulp bieden om deze uitdagingen om te zetten naar concurrentievoordelen.

Multidisciplinaire aanpak, geïntegreerde oplossingen

Onze experten in indirecte belastingen werken nauw samen met de andere fiscale en juridische specialisten in ons kantoor (transfer pricing, vastgoed, financiën, corporate M&A en levensmiddelenwetgeving). Bij het oplossen van een probleem bekijken ze de kwestie vanuit verschillende invalshoeken, om u verantwoorde, geïntegreerde oplossingen aan te bieden.

Hoe kunnen we helpen

Ons team beantwoordt uw behoeften door u de volledige waaier aan diensten in de volgende domeinen aan te bieden:

  • Btw
  • Douane en accijnzen