You are here:

Indirecte belastingen

Indirecte belastingen zijn een steeds grotere uitdaging in het fiscaal recht. Alle bedrijven moeten hun weg vinden in een complexe, steeds veranderende en niet altijd volledig geharmoniseerde juridische omgeving. Hoewel het btw- en douanerecht werd geharmoniseerd op Europees niveau, blijven er immers verschillen bestaan tussen EU lidstaten in de manier waarop de Europese regels geïmplementeerd of toegepast worden in elk nationaal rechtssysteem. De combinatie van innovatie en digitalisering zorgt evenzeer voor nieuwe uitdagingen. Voorts worden belastingautoriteiten ook steeds beter georganiseerd en zijn ze steeds beter geïnformeerd en agressiever in hun controles van belastingplichtigen.

The Belgian income tax return: the Cayman tax on the lurk
Nieuws - 02 juli 2020 - België

De Belgische aangifte personenbelasting: de kaaimantaks op de loer

Kaaiman (‘kaai·man), zelfstandig naamwoord • de m • kaai¬mans of kaai¬man¬nen Geslacht van krokodillen in Midden- en Zuid-America, uit de familie van de Crocodylidae...
lees meer
Nieuws - 02 juli 2020 - België

Juridische overwegingen voor bedrijven tijdens de onfortuinlijke uitbraak van het Coronavirus

Nu het coronavirus (COVID-19) zich steeds meer verspreidt, is de prioriteit voor bedrijven natuurlijk de veiligheid van hun werknemers en van de maatschappij...
lees meer
Corona raises various tax questions
Nieuws - 01 juli 2020 - België

Het Coronavirus doet fiscale vragen rijzen in België

De snelle verspreiding van het coronavirus (Covid-19) leidt tot ingrijpende maatregelen in binnen- en buitenland. Deze maatregelen kunnen (soms onverwachte)...
lees meer
Nieuws - 06 november 2018 - België

Welke impact heeft het nieuw vennootschapswetboek op uw onderneming?

Een aantal van onze Belgische vennoten lichten in 'De Tijd' en in 'L'Echo' toe hoe de veranderingen in het Belgisch vennootschapswetboek een impact zullen hebben...
lees meer
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. volgende pagina

Richtsnoeren betreffende de kwijtschelding van Belgische btw-boetes!


Risicobeheer

Uw indirecte belastingen proactief en efficiënt beheren is van cruciaal belang om groei te genereren, kosten te beperken en risico's te minimaliseren. De experten in indirecte belastingen kunnen hulp bieden om deze uitdagingen om te zetten naar concurrentievoordelen.

Multidisciplinaire aanpak, geïntegreerde oplossingen

Onze experten in indirecte belastingen werken nauw samen met de andere fiscale en juridische specialisten in ons kantoor (transfer pricing, vastgoed, financiën, corporate M&A en levensmiddelenwetgeving). Bij het oplossen van een probleem bekijken ze de kwestie vanuit verschillende invalshoeken, om u verantwoorde, geïntegreerde oplossingen aan te bieden.

Hoe kunnen we helpen

Ons team beantwoordt uw behoeften door u de volledige waaier aan diensten in de volgende domeinen aan te bieden:

  • Btw
  • Douane en accijnzen