Fiscale geschillen

De Belgische belastingadministratie is nu, net als heel wat belastingdiensten in andere landen, beter georganiseerd en geïnformeerd, agressiever en steeds meer resultaatgericht in haar aanpak van fiscale geschillen.

Tax Controversy Leaders Guide - 2018 edition - Loyens & Loeff
Nieuws - 13 september 2018 - België

Loyens & Loeff experten erkend als 'Tax Controversy Leaders' in België

Christian Chéruy, Thierry Charon en Caroline Docclo werden erkend als 'Tax Controversy Leaders' in België in the 8th edition of the Tax Controversy Leaders guide,...
lees meer
Tax dispute and litigation review
Nieuws - 01 maart 2018 - België

Tax Dispute & Litigation Review

Caroline Docclo schreef het hoofdstuk over de Belgische wetgeving rond fiscale geschillen en gerechtelijke procedures. In haar bijdrage gidst de auteur de lezer...
lees meer

Tax dispute and litigation review

Het huidige onstabiele klimaat heeft een uiterst uitdagende fiscale omgeving gecreëerd. De fiscale positie van bedrijven en vermogende particulieren wordt steeds meer in vraag gesteld, waardoor er meer belastingcontroles, rechtzettingen en geschillen zijn. Ons Tax Litigation team is goed geplaatst om bedrijven en vermogende particulieren die te maken krijgen met fiscale geschillen, te helpen.

Er worden vaak gunstige akkoorden gesloten wanneer een onafhankelijke specialist betrokken is die de grond van de zaak beoordeelt en de belastingadministratie weet dat de advocaat van de belastingplichtige bereid is om te procederen als dit nodig mocht zijn. De overgrote meerderheid van geschillen worden afgehandeld voordat het zelfs tot een proces moet komen.

Ons Tax Litigation team

We streven ernaar u een standvastige en op maat gemaakte bijstand te verlenen bij discussies en geschillen met de belastingadministratie op het gebied van directe en indirecte belasting. Onze integrale benadering van fiscale geschillen en fiscale procedures is altijd gebaseerd op strategische doelstellingen: begrijpen hoe de belastingadministratie geschillen en procedures benadert, is essentieel om een zaak te ontwikkelen die gewonnen kan worden, en om mogelijkheden tot een compromis te zien wanneer deze zich voordoen.

Onze diensten

Onze focus ligt op bijstand verlenen aan belastingplichtigen die geconfronteerd worden met discussies met de Belgische belastingadministratie. We helpen en vertegenwoordigen u in elke fase van een belastingcontrole of gerechtelijk geding. Het afhandelen van alle zaken met de belastingadministraties omvat:

  • Bijstand verlenen bij belastingcontroles en onderzoeken
  • Het voeren van onderhandelingen met de Belgische belastingadministratie
  • Het indienen van een bezwaar tegen aanslagen vanwege de Belgische belastingadministratie
  • Het vertegenwoordigen van cliënten tijdens hoorzittingen voor de fiscale rechtbanken, hoven van beroep, het Hof van Cassatie en het Hof van Justitie van de Europese Unie.

We adviseren belastingplichtigen in alle stappen, zowel voor als nadat een fiscale aangelegenheid een geschil wordt. Dit omvat:

  • Tactieken en strategieën voorafgaand aan het geschil
  • Advies en controle van fiscale compliance, risico-analyse en (internationale) fiscale planning
  • Ontwikkeling van beleid, processen en procedures rond fiscaal risicobeheer
  • Advies en bijstand met alternatieve geschillenbeslechting (voorafgaande prijsafspraken ('APA'), rulings, bemiddelingsprocedures en arbitrage)

Onze ervaring met federale en lokale fiscale geschillen omvat zowel inhoudelijke als procedurele kwesties.