Fiscale compliance

Vandaag is fiscale compliance méér dan het tijdig indienen van een juiste aangifte. De voorbije jaren werd er door de OESO en de EU veel nadruk gelegd op transparantie om "agressieve" fiscale planning te bestrijden. Om de transparantie te verhogen, werden recent verschillende maatregelen geïmplementeerd of zullen verschillende maatregelen in de nabije toekomst geïmplementeerd worden. Sommige van deze maatregelen betekenen een grotere mate van openbaarmaking door vennootschappen en daardoor een toename in fiscale rapporteringsverplichtingen.

Cross-border workers: COVID-19 agreements extended
Nieuws - 06 april 2021 - België

Grensarbeiders: COVID-19 akkoorden verlengd tot 30 juni 2021

België heeft zogenaamde “COVID-19” akkoorden gesloten met Nederland, Duitsland, Luxemburg en Frankrijk over de fiscale impact van internationale reisbeperkingen...
lees meer
Cross-border workers: COVID-19 agreements extended
Nieuws - 06 april 2021 - België

Grensarbeiders: COVID-19 overeenkomsten verlengd tot 30 juni 2021

België heeft zogenaamde COVID-19-akkoorden gesloten met Nederland, Duitsland, Luxemburg en Frankrijk over de fiscale impact van internationale reisbeperkingen...
lees meer
Foreign real estate now also taxed on the basis of cadastral income
Nieuws - 30 maart 2021 - België

Buitenlands onroerend goed voortaan ook belast op basis van kadastraal inkomen

Ingevolge meerdere veroordelingen door het Europees Hof van Justitie heeft België de wetgeving inzake de belasting van buitenlands onroerend goed recent gewijzigd. Het...
lees meer
Contribution of the employer for teleworking: a new circular letter
Nieuws - 02 maart 2021 - België

Tussenkomsten van de werkgever voor thuiswerk: nieuwe circulaire

In het kader van thuiswerk heeft de belastingadministratie afgelopen vrijdag (26 februari 2021) in een circulaire de terugbetaling door de werkgever van kantoorkosten...
lees meer
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. volgende pagina

Cross-border workers: COVID-19 agreements extended

Grensarbeiders: COVID-19 akkoorden verlengd tot 30 juni 2021


Wees bewust van fiscale risico's

Door maatregelen zoals het indienen van het landenrapport, de invoering van het UBO-register, de automatische uitwisseling van financiële inlichtingen tussen de lidstaten van de Europese Unie (common reporting standards) en de automatische uitwisseling van rulings, is het mogelijk dat vennootschappen in de toekomst geconfronteerd worden met een strenger toezicht vanwege de belastingadministraties. Daarom is het van cruciaal belang dat uw organisatie zich bewust is van haar fiscale risico's en over een systeem beschikt om deze fiscale risico's correct te beheren. Alleen dan kunt u grip krijgen op de fiscale functie en behoudt uw management de volledige controle over fiscale aangelegenheden.

Samenwerking, onafhankelijkheid, maatwerk en zorgvuldigheid

Met ons samenwerken betekent werken met een onafhankelijke partner die op geen enkele manier verbonden is met een auditkantoor. U bepaalt welke werkzaamheden binnen het compliance proces door u zelf worden uitgevoerd en welke werkzaamheden u aan ons uitbesteedt.

We zijn zorgvuldig en kritisch, we controleren en verifiëren. We rapporteren uitgebreid over alles wat we doen en leggen alle overwegingen, besluiten en adviezen schriftelijk vast, zodat uw dossier volledig is. Dit is van cruciaal belang, vooral als het gaat om fiscale compliance.

Onze diensten voor fiscale compliance

We kunnen alle compliance processen in uw organisatie structureren. Dit omvat het voorbereiden en indienen van uw belastingaangifte (bijvoorbeeld inzake inkomstenbelasting en roerende voorheffing), de opmaak van verplichte transfer pricing documentatie en andere formaliteiten, bepaling van de fiscale positie in commerciële jaarrekeningen, audit van uw bedrijf en het opleiden van uw mensen.

We bieden verschillende opties. We kunnen bijvoorbeeld helpen in de implementatie van de fiscale functie of specialisten aanreiken indien uw fiscale afdeling tijdelijk overbelast is.