Fiscale compliance

Vandaag is fiscale compliance méér dan het tijdig indienen van een juiste aangifte. De voorbije jaren werd er door de OESO en de EU veel nadruk gelegd op transparantie om "agressieve" fiscale planning te bestrijden. Om de transparantie te verhogen, werden recent verschillende maatregelen geïmplementeerd of zullen verschillende maatregelen in de nabije toekomst geïmplementeerd worden. Sommige van deze maatregelen betekenen een grotere mate van openbaarmaking door vennootschappen en daardoor een toename in fiscale rapporteringsverplichtingen.

No more annual notification for country-by-country reporting
Nieuws - 17 mei 2019 - België

Geen jaarlijkse notificatieplicht meer inzake indiening landenrapport

Om de administratieve last voor Belgische ondernemingen te verminderen, moet de notificatieplicht inzake CbCR niet meer jaarlijks door een Belgische entiteit...
lees meer
Export control and economic sanctions: 5 common misunderstandings
Artikel - 24 april 2018 - België

Compliance inzake exportcontroles en economische sancties: 5 veel voorkomende misverstanden

Exportcontroles en economische sancties vertegenwoordigen voor heel wat sectoren een belangrijke uitdaging, die leidt tot een steeds groter wordende administratieve...
lees meer
Compliance Handbook
Artikel - 24 april 2018 - België

Compliance handboek

Compliance is een hot topic geworden in het zakelijke gedrag van vandaag. Politici, toezichthouders, stakeholders en klanten richten zich in toenemende mate...
lees meer
Artikel - 27 november 2017 - België

Fiscaal bulletin 2017

Het Fiscale bulletin voor 2017, dat u hieronder vindt (en dat u kunt downloaden), geeft een overzicht van de belangrijkste fiscale ontwikkelingen die in 2017...
lees meer

Fiscaal bulletin 2017


Wees bewust van fiscale risico's

Door maatregelen zoals het indienen van het landenrapport, de invoering van het UBO-register, de automatische uitwisseling van financiële inlichtingen tussen de lidstaten van de Europese Unie (common reporting standards) en de automatische uitwisseling van rulings, is het mogelijk dat vennootschappen in de toekomst geconfronteerd worden met een strenger toezicht vanwege de belastingadministraties. Daarom is het van cruciaal belang dat uw organisatie zich bewust is van haar fiscale risico's en over een systeem beschikt om deze fiscale risico's correct te beheren. Alleen dan kunt u grip krijgen op de fiscale functie en behoudt uw management de volledige controle over fiscale aangelegenheden.

Samenwerking, onafhankelijkheid, maatwerk en zorgvuldigheid

Met ons samenwerken betekent werken met een onafhankelijke partner die op geen enkele manier verbonden is met een auditkantoor. U bepaalt welke werkzaamheden binnen het compliance proces door u zelf worden uitgevoerd en welke werkzaamheden u aan ons uitbesteedt.

We zijn zorgvuldig en kritisch, we controleren en verifiëren. We rapporteren uitgebreid over alles wat we doen en leggen alle overwegingen, besluiten en adviezen schriftelijk vast, zodat uw dossier volledig is. Dit is van cruciaal belang, vooral als het gaat om fiscale compliance.

Onze diensten voor fiscale compliance

We kunnen alle compliance processen in uw organisatie structureren. Dit omvat het voorbereiden en indienen van uw belastingaangifte (bijvoorbeeld inzake inkomstenbelasting en roerende voorheffing), de opmaak van verplichte transfer pricing documentatie en andere formaliteiten, bepaling van de fiscale positie in commerciële jaarrekeningen, audit van uw bedrijf en het opleiden van uw mensen.

We bieden verschillende opties. We kunnen bijvoorbeeld helpen in de implementatie van de fiscale functie of specialisten aanreiken indien uw fiscale afdeling tijdelijk overbelast is.