Fiscale compliance

Vandaag is fiscale compliance méér dan het tijdig indienen van een juiste aangifte. De voorbije jaren werd er door de OESO en de EU veel nadruk gelegd op transparantie om "agressieve" fiscale planning te bestrijden. Om de transparantie te verhogen, werden recent verschillende maatregelen geïmplementeerd of zullen verschillende maatregelen in de nabije toekomst geïmplementeerd worden. Sommige van deze maatregelen betekenen een grotere mate van openbaarmaking door vennootschappen en daardoor een toename in fiscale rapporteringsverplichtingen.

Cross-border workers: COVID-19 agreements extended
Nieuws - 09 september 2020 - België

Grensarbeiders: COVID-19 overeenkomsten verlengd

België heeft akkoorden gesloten met Nederland, Duitsland, Luxemburg en Frankrijk over de fiscale impact van internationale reisbeperkingen en gezondheidsinstructies...
lees meer
Corona raises various tax questions
Nieuws - 30 juli 2020 - België

Het Coronavirus doet fiscale vragen rijzen in België

De snelle verspreiding van het coronavirus (Covid-19) leidt tot ingrijpende maatregelen in binnen- en buitenland. Deze maatregelen kunnen (soms onverwachte)...
lees meer
Person holding a pen with calculator and glasses on the table
Nieuws - 27 juli 2020 - België

Gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing (COVID-19 maatregel) nog niet van toepassing

Na het wetsontwerp van 25 juni 2020 is het nieuwe systeem van (gedeeltelijke) vrijstelling van betaling van ingehouden bedrijfsvoorheffingen (aan de Belgische...
lees meer
man signing contract
Nieuws - 01 juli 2020 - België

COVID-19 maatregel: Gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing

Een wetsontwerp van 25 juni 2020 kondigt een (nieuw) systeem aan van (gedeeltelijke) vrijstelling van betaling van bedrijfsvoorheffingen (in de Belgische Schatkist)...
lees meer
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. volgende pagina

Cross-border workers: COVID-19 agreements extended

Grensarbeiders: COVID-19 overeenkomsten verlengd


Wees bewust van fiscale risico's

Door maatregelen zoals het indienen van het landenrapport, de invoering van het UBO-register, de automatische uitwisseling van financiële inlichtingen tussen de lidstaten van de Europese Unie (common reporting standards) en de automatische uitwisseling van rulings, is het mogelijk dat vennootschappen in de toekomst geconfronteerd worden met een strenger toezicht vanwege de belastingadministraties. Daarom is het van cruciaal belang dat uw organisatie zich bewust is van haar fiscale risico's en over een systeem beschikt om deze fiscale risico's correct te beheren. Alleen dan kunt u grip krijgen op de fiscale functie en behoudt uw management de volledige controle over fiscale aangelegenheden.

Samenwerking, onafhankelijkheid, maatwerk en zorgvuldigheid

Met ons samenwerken betekent werken met een onafhankelijke partner die op geen enkele manier verbonden is met een auditkantoor. U bepaalt welke werkzaamheden binnen het compliance proces door u zelf worden uitgevoerd en welke werkzaamheden u aan ons uitbesteedt.

We zijn zorgvuldig en kritisch, we controleren en verifiëren. We rapporteren uitgebreid over alles wat we doen en leggen alle overwegingen, besluiten en adviezen schriftelijk vast, zodat uw dossier volledig is. Dit is van cruciaal belang, vooral als het gaat om fiscale compliance.

Onze diensten voor fiscale compliance

We kunnen alle compliance processen in uw organisatie structureren. Dit omvat het voorbereiden en indienen van uw belastingaangifte (bijvoorbeeld inzake inkomstenbelasting en roerende voorheffing), de opmaak van verplichte transfer pricing documentatie en andere formaliteiten, bepaling van de fiscale positie in commerciële jaarrekeningen, audit van uw bedrijf en het opleiden van uw mensen.

We bieden verschillende opties. We kunnen bijvoorbeeld helpen in de implementatie van de fiscale functie of specialisten aanreiken indien uw fiscale afdeling tijdelijk overbelast is.