Staatssteun

De Europese Commissie verricht steeds meer en diepgaander onderzoek naar illegale steun, omdat vennootschappen in de EU meer overheidssteun ontvangen in het huidige economische klimaat. Daardoor worden multinationals geconfronteerd met enkele uitdagingen.

Nieuwe uitdagingen

Er zijn mogelijk een aantal uitdagingen waar multinationals rekening mee moeten houden, bijvoorbeeld: Wat antwoordt u de accountant als naar mogelijke staatssteunrisico’s wordt gevraagd? Moet u maatregelen treffen om risico's te identificeren, in cijfers uit te drukken, te controleren of te beperken ten opzichte van vorige jaren? Als er sprake is van een staatssteunrisico, wat moet u dan in uw jaarrekening vermelden?

Wij helpen u om uitdagingen rond staatssteun te beheren

Wanneer u beslist over hoe u staatssteunrisico's het beste beheert, hebt u diepgaande expertise en praktijkervaring nodig. Dat is precies hetgeen wij u kunnen bieden. We kunnen u volledig geïntegreerd, op maat gemaakt en praktisch advies bieden. Wanneer wij u advies verstrekken over fiscale en andere kwesties rond staatssteun – waarbij het ook geregeld gaat om vraagstukken rond transfer pricing – integreren we de expertise van onze ervaren experten op het vlak van mededingingsrecht en transfer pricing.

Vertegenwoordiging voor de rechtbank

Wij vertegenwoordigen cliënten voor zowel nationale als Europese rechtbanken in zaken over inbreuken op de staatssteunregelgeving. Wij hebben onder andere ervaring met enkele spraakmakende zaken voor het Hof van Justitie in Luxemburg. We helpen u zo goed mogelijk doorheen het proces.