You are here:

Gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting in de EU (CCCTB)

Op 25 oktober 2016 stelde de Europese Commissie een pakket maatregelen voor voor een ingrijpende hervorming van de vennootschapsbelasting in de EU. Het pakket bevat o.a. een voorstel van richtlijn voor een gemeenschappelijke heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting in de EU (CCTB) en voor een gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting in de EU (CCCTB).

Het CCTB-voorstel bevat gedetailleerde regels die een geharmoniseerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting bewerkstelligt voor de volledige EU.
De CCTB is verplicht en is van toepassing op alle vennootschapsgroepen met een geconsolideerde jaaromzet van meer dan EUR 750 miljoen die activiteiten uitvoeren op het grondgebied van de EU via een belastbare aanwezigheid in een EU-lidstaat.

Het CCCTB-voorstel voorziet een geharmoniseerd stelsel voor fiscale consolidatie in heel de EU met een verdeelsleutel voor de verdeling van de heffingsgrondslag van de groep alsmede een systeem waarbij groepen hun fiscale verplichtingen kunnen regelen met één enkele belastingdienst. Het CCTB-voorstel en het CCCTB-voorstel zullen, zodra ze zijn goedgekeurd, een enorme impact hebben op zowel multinationals als belastingadministraties in de EU. Ons team zal u helpen bepalen wat de impact op uw bedrijf zal zijn.

Ons CCTB-team

Als de voorstellen worden goedgekeurd, zouden CCTB - en mogelijk CCCTB - een revolutionaire verandering teweegbrengen in de manier waarop inkomstenbelastingen worden geheven op multinationals met belastbare aanwezigheid in de EU. Ons CCTB-team biedt u advies over de mogelijke gevolgen die de invoering van een CCTB/CCCTB zou kunnen hebben op uw fiscale positie in de EU.