You are here:

Europees belastingrecht

Europees belastingrecht heeft de voorbije tien jaar een enorme invloed uitgeoefend op de dagelijkse fiscale praktijk. De inzichten en ervaring van onze Europese fiscale praktijk zullen u helpen om opportuniteiten en risico's in het kader van Europees belastingrecht proactief te identificeren.

Nieuws - 26 november 2019 - België

Fiscaal bulletin 2019

De nieuwe editie van het Fiscale bulletin geeft een overzicht van de belangrijkste fiscale ontwikkelingen die in 2019 plaatsvonden in onze thuismarkten België,...
lees meer
Nieuws - 24 september 2019 - België

Staatssteun update: het Gerecht van de EU bepaalt het kader voor de Europese Commissie inzake handhaving “arm’s-length transfer pricing” onder staatssteunregels

Op 24 september 2019 bevestigde het Gerecht van de EU het besluit van de Commissie dat Fiat onrechtmatige staatssteun verkreeg van Luxemburg, en vernietigde...
lees meer
Employment tax
Nieuws - 27 juni 2019 - België

Implementatie Anti-Tax Avoidance Directive (ATAD) in Nederland, België en Luxemburg

De Richtlijn tot vaststelling van regels ter bestrijding van belastingontwijkingspraktijken (ATAD: Anti-Tax Avoidance Directive) zoals goedgekeurd door de Europese...
lees meer
Artikel - 20 maart 2019 - België

Holdingstelsels 2019

Met veel plezier stellen we u de editie van 2018 voor van de Loyens & Loeff-publicatie inzake Holdingstelsels. Hierin krijgt u een uitgebreid overzicht van de...
lees meer
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. volgende pagina

Tax Alert May 2018

EU Tax Alert Mei 2018

Onze Europese fiscale praktijk was al betrokken bij enkele van de belangrijkste zaken die werden voorgelegd aan het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ). Wij behandelen procedures waarbij het Europees belastingrecht een rol speelt. We werken vaak nauw samen met specialisten in dit domein uit andere lidstaten.