Non-profit

Er rijzen veel vragen wanneer men geconfronteerd wordt met de juridische en administratieve taken en verplichtingen in deze complexe omgeving van de non-profit sector. De lokale of internationale ambities van verenigingen, hun mogelijke juridische structuur, hun rol en de aard van de projecten die zij opstarten, hun financiering zijn slechts enkele van de belangrijkste factoren waarmee rekening moet worden gehouden.

Loyens & Loeff in Legal 500 rankings 2019
Nieuws - 10 april 2019 - België

Topscores Loyens & Loeff in Legal 500 rankings 2019

Loyens & Loeff zet zijn uitstekende rankings voort in de Legal 500 2019.
lees meer
The rise of the Code of Companies & Associations
Nieuws - 01 maart 2019 - België

De opkomst van het Wetboek van Vennootschappen & Verenigingen

Flexibiliteit & competitiviteit. Die twee woorden vatten perfect de drijfveer voor een nieuw, beter kader voor vennootschappen en verenigingen in België samen....
lees meer
Mon A(I)SBL, cette entreprise : une refonte juridique
Nieuws - 01 februari 2019 - België

Mijn (I)VZW, een onderneming: een juridische revisie

De wet van 15 april 2018 tot hervorming van het ondernemingsrecht brengt onmiskenbaar wijzigingen aan in de economische wetgeving in België. Het toepassingsgebied...
lees meer
New Belgian Company Code
Artikel - 08 juni 2018 - België

Ontwerptekst van het nieuw wetboek vennootschappen ingediend bij het Parlement - Krachtlijnen

Belangrijke ontwikkelingen in het Belgisch vennootschapsrecht onderweg - Wat verandert er voor uw onderneming?
lees meer

Ons team

Wij zijn van mening dat de bijstand aan non-profit- en beroepsverenigingen transversaal moet zijn. Daarom hebben wij een team van deskundigen in alle relevante rechtsgebieden, die ervoor zorgen dat wij advies geven op maat van onze cliënten. Ons team kan – waar nodig - profiteren van bijstand in alle relevante rechtsgebieden, en meer bepaald in het gebied van mededingingsrecht, contractenrecht, vennootschapsrecht, intellectueel eigendomsrecht, arbeidsrecht en fiscaal recht.

In de loop der jaren hebben wij een aanzienlijke ervaring opgebouwd in de vertegenwoordiging van de belangen van non-profit organisaties in de Europese instellingen. Het multidisciplinaire team en de gevarieerde ervaring maken van Loyens & Loeff de betrouwbare partner bij uitstek om verenigingen op te richten en hun werking te optimaliseren.

Onze expertise

Wij hebben ruime ervaring in het adviseren van non-profit organisaties. Enkele recentelijk behandelde zaken:

 • Oprichting van VZW’s, IVZW’s en stichtingen - advies over het meest geschikte type entiteit - opstellen van statuten - oprichtingsproces - advies over algemeen bestuur, werkgelegenheid, boekhouding en fiscale verplichtingen.
 • ‘Sanity check' van de algemene naleving van de wettelijke verplichtingen van (I)VZW’s - bijstand bij de uitvoering van corrigerende maatregelen en formaliteiten.
 • Opstellen van diverse overeenkomsten: overdracht van activa, niet-openbaarmaking, dienstverlening etc.
 • Opstellen en indienen van een strafrechtelijke klacht bij een burgerlijke partijvordering.
 • Analyse van de btw-status van entiteiten zonder winstoogmerk en het uitvoeren van btw regularisaties met betrekking tot transacties die in het verleden zijn verricht.
 • Analyse van de btw-behandeling van transacties uitgevoerd door non-profit organisaties.
 • Opzetten van een actieplan voor de naleving van de gegevensbeschermingsregels (GDPR) voor Europese non-profitorganisaties.
 • Opstellen van auteursrecht gerelateerde contracten (met auteurs, sprekers, enz.).
 • Opvolging van de merkenstrategie en -portefeuille voor een Europese non-profit organisatie.
 • Opstellen van algemene voorwaarden voor een webplatform.
 • Interne reorganisaties en overplaatsingen tussen non-profitorganisaties: overdracht van arbeidsovereenkomsten en bijbehorende voordelen.
 • Herziening van het contractuele kader voor de verwerking en overdracht van persoonsgegevens voor een organisatie zonder winstoogmerk die zowel in Europa als in de VS actief is.
 • Wij vertegenwoordigen een gerenommeerde Amerikaanse privéstichting in een rechtszaak voor de Belgische rechtbanken over claims ivm laster en eerroof.