Collateral Services

Een interessante ontwikkeling biedt zich aan voor kredietgevers en kredietnemers voor het vestigen van zekerheden op roerende goederen in België!

Sinds 1 januari 2018 is het nieuwe Belgische regime voor zekerheden op roerende goederen in werking getreden. Loyens & Loeff heeft naar aanleiding hiervan een gespecialiseerd team samengesteld om u te begeleiden doorheen het nieuwe regime: Loyens & Loeff Collateral Services.

Improved control during enforcement of register pledges
Nieuws - 26 april 2019 - België

Verbeterde controle bij uitwinning registerpanden

De Kamer van Volksvertegenwoordigers keurde op 25 april 2019 een amendement van de Pandwet goed dat meer controle wil geven aan pandhouders die een registerpand...
lees meer
The ten most asked questions about the National Pledge Register
Nieuws - 30 oktober 2017 - België

De tien meest gestelde vragen over het Nationaal Pandregister

Op 1 januari 2018 treedt het langverwachte nieuwe Belgische regime voor zekerheden op roerende goederen in werking. Wat verandert er voor u op het vlak van zekerheden?...
lees meer
New Belgian pledge act confirmed for 1 january 2018
Nieuws - 26 september 2017 - België

Inwerkingtreding nieuwe pandwet bevestigd voor 1 januari 2018

Eerder vandaag werd een Koninklijk Besluit gepubliceerd over de inwerkingtreding van de pandwet van 11 juli 2013. De pandwet hervormt grondig het bestaande wettelijke...
lees meer
Please enable cookies to view this content

To offer you the best experience with our website, we occasionally use third-party service providers to show our content. This content is only visible after accepting third-party marketing cookies. To view our full website, please change your cookie settings, and refresh your browser.


Wat verandert er voor u op het vlak van zekerheden?

Vooreerst, alle bestaande zekerheden blijven van kracht in zoverre deze geldig werden gevestigd overeenkomstig het oude regime. Enkel voor bestaande panden op een handelszaak geldt de verplichting om deze te herregistreren in het Nationaal Pandregister vóór 31 december 2018, op straffe van verval van rang.

Nieuwe zekerheden

Voor nieuwe zekerheden wordt een registratie in het online Nationaal Pandregister geïntroduceerd als methode van tegenwerpelijkheid. Dit betekent dat voortaan opzoekingen op zekerheden op roerende goederen mogelijk zijn. Merk wel op dat u beroep zal moeten doen op een Belgische lasthebber om toegang te krijgen tot het register, aangezien de toegang beperkt is tot Belgische onderdanen, zowel voor registraties als consultaties.

Wat kunnen wij voor u doen?

Loyens & Loeff Collateral Services heeft de capaciteit en kennis om alle administratie betreffende het Nationaal Pandregister voor u af te handelen. Dit omvat:

  • Opzoekingen in het register
  • Opstellen van pandovereenkomsten in overeenstemming met de nieuwe regelgeving
  • Registreren van zekerheden
  • Herregistreren van bestaande panden op een handelszaak
  • Wijzigen van bestaande registraties
  • Doorhalen van bestaande registraties (bv. bij vrijgave van de zekerheden)
  • Optreden als lasthebber en eerste contactpunt voor uw geregistreerde zekerheden

Voor een meer gedetailleerde en diepgaande analyse van de impact van de Belgische Pandwet op uw onderneming en de financiële markten in België, kan u ons contacteren via collateral.services@loyensloeff.com.