You are here:
27 février 2018 / actualités

Superprioriteit eigendomsvoorbehoud versterkt positie verkoper

De recente grondige hervorming van het Belgisch zekerhedenrecht bevordert ook de afdwingbaarheid van een contractueel overeengekomen eigendomsvoorbehoud. Kredietgevers, factoringbedrijven en ondernemingen dienen hiervan bewust te zijn wanneer zij factoringtransacties of andere transacties inzake de verkoop van vorderingen wensen aan te gaan.

Super priority retention of title strengthens supplier's credit


Belgian government imposes temporary statutory moratorium

Le gouvernement fédéral introduit un moratoire légal temporaire

Les différentes entités gouvernementales belges ont déjà pris de nombreuses mesures pour aider les entreprises à surmonter l'impact économique du coronavirus... en savoir plus